Inne działy

Java przykładowe programy

 

Metoda charAt w Java

 

Można sprawdzić, czy jeden znak jest zawarty w danym ciągu znaków. Metoda charAt służy do tego w Java. Poniżej jest kodu, aby to wypróbować:

String adres_email = "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.";

char aChar = adres_email.charAt( 4 );
System.out.println( aChar );

Ten kod sprawdza, jaki znak znajdyję sie na pozycji 4 w ciągu adresu e-mail. Zwracana wartość jest zmienną typu char:

char aChar = adres_email.charAt( 4 );

Po uruchomieniu powyższy kod zwróci znak @. Liczba w nawiasach okrągłych metody charAt to pozycja w ciągu, którą starasz się sprawdzić Tutaj chcemy uzyskać znak na pozycji 4 z zmiennej adres_email. Ponownie odliczanie rozpoczyna się 0, podobnie jak w metodzie substring.

Metoda charAt pobiera dane ze zmiennej typu string, która jest wpisywana przez użytkownika, a następnie pobrany znak przekonwertowuje do zmiennej typu char. Na przykład możesz poprosić użytkownika o wpisanie T, aby kontynuować lub N, aby zakończyć. Spójrz  na ten kod:

 

import java.util.*;
    
public class JedenZnak {
  
  public static void main(String[] args){
    
    Scanner user_input = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Wyjście T/N");
    
    String wejscie = user_input.next();
    
    char aChar = wejscie.charAt(0);
    
    if(aChar == 'T'){
      System.out.println("Do widzenia");
    } else {
      System.out.println("Brak Wyjścia");
    }
    
  }
}

Nie możemy użyć klasy Scanner bezpośrednio aby uzyskać  jeden znak, aby go zapisać w zmiennej typu char. Więc używamy metodę next(), aby przypisać ciąg, który  wprowadza użytkownik. Może on być typu integer, long, double – a nawet typu Boolean.  Ale to nie jest zmienna typu char. Nawet jeśli użytkownik wprowadza jeden znak to nadal będzie ciąg znaków (string) a nie typ char. (Pamiętaj: char przechowuje zmienną jako numer Unicode jako liczbę całkowitą).

Możemy użyć metody charAt aby uzyskać dowolny znak  w ciągu znaków, który wprowadza użytkownik, nawet jeśli użytkownik wprowadza pojedynczą literę:

char aChar = aString.charAt( 0 );

Powyższa instrukcja mówi "Pobierz znak z pozycji 0 w ciągu znaków (string) o nazwie aString, a następnie zapisz go w zmiennej aChar"

Dodaliśmy instrukcja IF, aby sprawdzić, co jest w zmiennej aChar. (Zwróć uwagę na zastosowanie pojedynczego cudzysłowu wokół literę T.)

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.