Inne działy

Java przykładowe programy

 

Dodawanie pola tekstowego do formularza Java

 

 

Do naszej formy powinniśmy dodać pole tekstowe, i kilka przycisków. Dodajmy pole tekstowe jako pierwsze.

Zlokalizuj kontrolkę pola tekstowego w palecie:

 

 

Kontrolkę w palecie NetBeans można przeciągnąć na formę. Kliknij na pole tekstowe, aby je zaznaczyć. Teraz przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy na polu tekstowym. Trzymaj go i przesuń kontrolkę na formularz:

 

 

Kwadraty w polu tekstowym są uchwytami. Możesz trzymać wciśnięty lewy przycisk myszy na jednym z kwadratów i przeciągnąć pole do nowej szerokości lub wysokości. Przerywane linie są wskaźnikami pozycji, jeden dla lewego położenia oraz jeden dla górnego położena. Zauważ, że domyślna nazwa dla pola tekstowego to jTextField1 . Zmieńmy to.

Gdy pole tekstowe jest wybrane, spójrz na obszar w lewej dolnej części: (Jeśli nie można zobaczyć obszaru Inspector, kliknij polecenie Window > Navigator z paska menu NetBeans.)

 

 

Jak widać, jTextField1 jest zaznaczone w oknie Navigatora. Obszar ten pokazuje, jakie obiekty masz na formularzach. Można również zmienić nazwę obiektu tutaj. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na jTextField1. Z menu, które się pojawi, wybierz opcję Change Variable Name (Zmień nazwę zmiennej) . 

 

 

Po kliknięciu na Change Variable Name pojawia się okno dialogowe. Wpisz nową nazwę w polu tekstowym. Nazwijmy je txtWyswietl: 

 

 

Kliknij przycisk OK. Gdy to zrobisz, NetBeans zmieni nazwę pola tekstowego:

Teraz spójrzmy ponownie na kod klikając na przycisk Source w głównym oknie. Gdy pojawi się kod, przewiń do dołu. Zobaczysz, że nowa zmienna została dodana:

 

// Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JTextField txtWyswietl;
// End of variables declaration  

Więc zmienna JTextField  została utworzona pod nazwą txtWyswietl . "Javax.swing" jest to odniesienie do zestawu pakietów, które są wykorzystywane do rozwoju GUI. Swing ułatwia tworzenie formularzy i formantów w formularzach.

Kliknij na przycisk Design na górze, aby wrócić do formy. Pole tekstowe ma jakiś domyślny tekst, w tej chwili. Możesz dodać własny tekst, zmieniając właściwości text pola tekstowego.

Upewnij się, że pole tekstowe jest zaznaczone na formularzu. Teraz znajdź tekst w oknie właściwości i usuń domyślny tekst jTextField1 i pozostaw pole puste:

 

 

Następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Spójrz na tekst pola obiektu na formularzu. Równie dobrze można zmienić rozmiar. Skorzystaj z uchwytów zmiany rozmiaru, aby zmienić jego rozmiar. Zobaczysz, że teraz nie ma tekstu w nim w ogóle:

 

 

Pole tekstowe w programie kalkulator będzie oczywiście stosowane do wyświetlania obliczeń. Ale to nie będzie działać bez przycisków. Zobaczysz, jak dodać je w dalszej części tego poradnika.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.