Inne działy

Java przykładowe programy

 

Kodowanie przycisku plus naszego kalkulatora Java

 

 

Teraz, przyciski numeryczne działają w kalkulatorze Java, następną rzeczą do zrobienia jest dodanie obsługi przycisku plus. Jedyną rzeczą, jaką nasz przycisk Plus musi zrobić, to zapisać aktualną cyfrę znajdującą się w polu tekstowym. Jest po prostu zapamiętanie pierwszej cyfry przeznaczonej do dodania. Później, również zapamiętamy fakt, że to przycisk Plus, został kliknięty, a nie minus, lub dzielenie, czy mnożenie.

Do przechowywania wartości, musimy zadeklarować zmienną. Dodaj następującą zmienną w górnej części okna kodowania:

private double wynik1 = 0.0;

Oto okno kodu

 

public class MojKalkulator extends javax.swing.JFrame {
    
    private double wynik1 = 0.0;
    /**
     * Creates new form MojKalkulator
     */
    public MojKalkulator() {
      initComponents();
    }

Deklarujemy zmienną wynik1. Typ zmiennej to double . Jej wartość domyślna to 0.0.

Do przechowywania wartości z pola tekstowego, musimy mieć zmienną tekstową. Ale musimy przekształcić ją z typu String na Double. Możesz to zrobić za pomocą metody parseDouble z obiektu Double:

Double.parseDouble( txtWyswietl.getText( ) )

W nawiasach okrągłych metody parseDouble mamy tekst z pola tekstowego txtWyswietl.

Jednak, kiedy przypisujemy wartość z pola tekstowego do zmiennejwynik1, musimy zapamiętać to, co już jest w zmiennej wynik1. Możemy również wyczyścić pole tekstowe, aby było gotowe do przyjęcia następnej cyfry.

Powróćmy do widoku projektu w NetBeans. Kliknij dwukrotnie przycisk Plus do wygenerowania kodu zdarzenia. Teraz dodaj następujące linie kodu do przycisku Plus:

wynik1 = wynik1 + Double.parseDouble( txtWyswietl.getText( ) ) ;
txtWyswietl.setText("");

W nawiasach okrągłych metody setText, mamy parę podwójnych cudzysłowów, bez spacji między nimi.To wystarczy, aby wyczyścić pole tekstowe.

I to jest wszystko na razie dla przycisku Plus, w tej chwili. Wrócimy do tego później. Wszystko co robimy, to przypisanie liczby do zmiennej wynik. Gdy cyfra jest zapamiętana, to czyścimy pole tekstowe. Użytkownik może teraz wprowadzić drugą cyfrę, która zostanie dodana do pierwszej.

w następnej części, dodamy kod dla przycisku Wynik.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.