Inne działy

Java przykładowe programy

 

Kodowanie przycisku Wynik w Javie

 

Gdy, już mamy kod dla przycisku Plus , możemy zająć się przyciskiem Wynik.

 

Gdy użytkownik wybierze drugą liczbę, przycisk równości należy kliknąć. Kliknięcie przycisku wynik spowoduje dodanie dwóch cyfr.

Aby zapisać wynik obliczeń, możemy zadeklarować inną zmienną. Dodaj następujący wiersz w górnej części kodu:

 

private double wynik2 = 0.0;

Okno kodu powinno wyglądać tak:

 

public class MojKalkulator extends javax.swing.JFrame {
    
    private double wynik1 = 0.0;
    private double wynik2 = 0.0;
    /**
     * Creates new form MojKalkulator
     */
    public MojKalkulator() {
      initComponents();
    }

Aby uzyskać odpowiedź z obliczeniami, bierzemy to co jest obecnie przechowywane w zmiennej wynik1 i dodajemy do tego, co jest aktualnie w polu tekstowym. Ponownie,należy ciąg z pola tekstowego przekształcić na zmienną typu Double.

Wróć do widoku projektu i dwukrotnie kliknij przycisk Wynik. W kodzie, który jest tworzony, dodaj następującą linię:

wynik2 = wynik1 + Double.parseDouble( txtWyswietl.getText( ) );

Ta linia pobiera tekst z pola tekstowego i konwertuje łańcuch znaków na double. Wynik jest dodawany do zmiennej wynik1. Odpowiedź jest przechowywana w zmiennej wynik2.

Następną rzeczą, którą musisz zrobić, jest wyświetlenie odpowiedzi z wynikiem obliczem z powrotem w polu tekstowym. Jednak obecnie mamy do konwersji zmienną typu double na zmienną typu string, ponieważ pola tekstowe wyświetlają tekst a nie liczby. Jeśli spróbujesz zapisać wartość zmiennej double bezpośrednio w polu tekstowym spowodujesz błąd.

Aby przekonwertować zmienną double na tekst możesz użyć metody toString obiektu Double. Dodaj następującą linię poniżej pierwszej linii:

txtWyswietl.setText( Double.toString( wynik2) );

Konwersja odbywa się w nawiasach okrągłych metody setText. Ale można ustawić nową zmienną, jeśli chcesz:

String s1 = Double.toString( wynik2 );
txtWyswietl.setText( s1 );

Ale wynik jest ten sam: przekształcenie zmiennej double na ciąg.

Ostatni wiersz dla przycisku równa się może wyczyścić zmienną wynik1. Gdy zmienna wynik1 jest wyczyszczona, nowe obliczenia mogą być wprowadzone. Oto wiersz, który należy dodać:

wynik1 = 0;

Trzy linie kodu dla przycisku równa się powinny wyglądać jak poniżej:

wynik2 = wynik1 + Double.parseDouble( txtWyswietl.getText( ) ) ;
txtWyswietl.setText( Double.toString(wynik2) );
wynik1 = 0;

W dalszej części będziemy pisać kod dla przycisku Wyczyść.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.