Inne działy

Java przykładowe programy

 

Tworzenie tabeli w bazie danych Java

 

Teraz, baza danych została utworzona, należy utworzyć tabelę w bazie danych. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na bazie danych. Z menu, które się pojawi wybierz polecenie Connect :

 

 

Gdy połączenie zostanie nawiązane, zobaczysz pewne domyślne foldery dla tabel, widoków i procedur (patrz poniżej, jeśli twój ekran nie jest jak ten):

 

 

Aby utworzyć nową tabelę w bazie danych, kliknij prawym przyciskiemfolderTables . Z menu, które się pojawi, wybierz opcję Create Table:

 

 

Po kliknięciu na Create Table, pojawi się okno dialogowe.

 

 

W powyższym oknie dialogowym, nie tylko wpiszesz nazwę tabeli, ale także utworzysz kolumny w tabeli.

 

W polu Table Name na górze, należy usunąć nazwę domyślną Untitled. Wpisz nową nazwę dla tabeli.Nazywijmy ją Pracownik . Będziesz wtedy mieć tabelę o nazwie Pracownik, która jest w bazie danychPracownicy .

Ale nie można kliknąć jeszcze OK ponieważ w tabeli nie ma utworzonych kolumn. Chcemy stworzyć kolumny z następującymi nazwami:

ID
Imie
Nazwisko
Stanowisko

Kolumna ID przechowuje unikalny numer identyfikacyjny. W ten sposób zidentyfikujemy wiersz w tabeli. Kolumnę z unikalnym numerem jest nazywana jako Primary Key. Ponieważ jest zdefiniowany Primary Key, kolumna musi posiadać dane: Nie może posiadać wartości null. (Wartość NULL oznacza po prostu tam nie ma informacji to jest puste.)

Należy kliknąć przycisk Add Column, aby dodać pierwszą kolumnę do tabeli. Zobaczysz kolejne okno dialogowe:

 

 

NAME to nazwa kolumny w tabeli, podobnie jak ID, imie itd. TYPE to typ danych Integer, VARCHAR, itp. Kliknij listę rozwijaną, aby zobaczyć więcej opcji. Następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie przy polach w sekcji CONSTRAINTS wskazanych poniżej:

 

 

Kliknij przycisk OK, a powinno zostać wyświetlone okno dialogowe Create Table:

 

 

Mamy już wszystkie dane w kolumnie ID w tabeli. Kliknij przycisk Add Column po prawej stronie, aby dodać nową kolumnę do tabeli. Wprowadź następujące wartości dla tej kolumny (VARCHAR oznacza, zmienną liczbę znaków):

Key: niezaznaczone
Index: niezaznaczone
Null: niezaznaczone
Unique: niezaznaczone
Column Name: Imie
Data Type: VARCHAR
Size: 20

Dla trzeciej kolumny w tabeli, wprowadź następujące wartości:

Key: niezaznaczone
Index: niezaznaczone
Null: niezaznaczone
Unique: niezaznaczone
Column Name: Nazwisko
Data Type: VARCHAR
Size: 20

W ostatniej kolumnie  należy wpisać następujące wartości:

Key: niezaznaczone
Index: niezaznaczone
Null: niezaznaczone
Unique: niezaznaczone
Column Name: Stanowisko
Data Type: VARCHAR
Size: 40

Kiedy skończysz, twoje okno dialogowe Table powinno wyglądać tak:

 

 

Kliknij przycisk OK po wprowadzeniu wszystkich informacji. Zostanie utworzona tabela i kolumny tabeli:

 

 

Następną rzeczą do zrobienia jest dodanie kilku rekordów w tabeli bazy danych. Zrobimy to w następnej lekcji.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.