Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java dodawanie rekordów do tabeli bazy danych

 

Tabela bazy danych, składa się jak arkusz, z rzędów i kolumn. Każdy wiersz tabeli ma komórki (pola) dla wartości ID, First Name, Last Name i Job Title. Wkrótce dowiesz się, jak napisać kod, aby dodać nowe wiersze danych w tabeli. Ale można także skorzystać z NetBeans IDE aby dodać wiersze.

Aby dodać nowy wiersz do tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli. Z menu, które się pojawi, wybierz opcję View Data:

 

 

Po kliknięciu na View Data(widok danych) można zobaczyć, że nowe okno pojawi się w oknie głównym programu NetBeans.

 

 

Używasz dolną połowę okna, aby wprowadzić nowe wiersze tabeli. Górna połowa jest dla poleceń SQL. (Więcej dowiesz się o nich tylko, gdy skończymy dodawanie wierszy.)

Aby dodać nowy wiersz, kliknij ikonę z symbolem zielony plus, w dolnej części okna:

 

 

W nowym oknie kliknij dwukrotnie w pole, w którym chcesz dodać dane:

 

 

Jak widać, są pola tekstowe dla każdej kolumny w naszej tabeli. Dla kolumny ID, użyjemy numeracji, zaczynając od 1. Drugi wiersz tabeli będzie mieć identyfikator 2, trzeci wiersz 3, itd. Liczby nie są numerami wierszy: są tylko unikatowymi wartościami dla każdego pola ID. Mogliśmy łatwo zaczął od wartości 100 jako pierwszy numer ID. Druga liczba będzie wówczas 101, trzecia 102, itd.

Wpisz następujące dane w pierwszym wierszu tabeli:

ID: 1
Imie: Helena
Nazwisko: Wojak
Stanowisko: IT Manager

Twoje okno dialogowe będzie wyglądać tak:

 

 

Dodaj jeszcze trzy wiersze klikając na przycisk Add Row z następującymi danymi:

ID: 2
Imie: Eryk
Nazwisko: Wólczyński
Stanowisko: Programista

ID: 3
Imie: Tomasz
Nazwisko: Leszczyński
Stanowisko:Analityk


ID: 4
Imie: Paweł
Nazwisko: Drozdowski
Stanowisko: Programista


Po zakończeniu dodawania nowych wierszy, Twoje okno NetBeans powinno wyglądać jak poniżej:

 

 

W następnej lekcji, poznamy kilka poleceń SQL..

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.