Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java polecenia SQL

 

W poprzedniej lekcji dodaliśmy rekordy w tabeli bazy danych Java DB. W tej lekcji poznasz kilka poleceń SQL, tak aby można było manipulować rekordami w tabeli.

SQL to skrót od Structured Query Language, i jest sposobem na kwerendy baz danych. Możesz wybrać rekordy, wstawić, usunąć, i aktualizować rekordy, tworzyć tabele, usuwać tabele i wiele innych. Jest to dość potężne narzędzie.

SQL używa prostych słów kluczowych, aby wykonać pracę. Jeśli chcesz wybrać wszystkie rekordy z tabeli, są stosowane słowa SELECT i FROM, wraz z symbolem "wszystkie rekordy", którym jest * :

SELECT * FROM nazwa_tabeli

Jeśli spojrzeć na górną połowę okna NetBeans, zobaczysz, że SELECT został już wypisany: (UWAGA: SQL nie ma znaczenia)

select * from PRACOWNIK.PRACOWNIK

To polecenie mówi: "Zaznacz wszystkie rekordy z tabeli o nazwie PRACOWNIK".(Część PRACOWNIK, przed kropką , to jest coś takiego co nazywamy schematem. Opisuje strukturę bazy danych, ale również identyfikuje użytkowników i uprawnienia, które posiadają.)

W NetBeans, należy uruchomić polecenie SQL, klikając na przycisk Run na pasku narzędzi:

 

 

Wyniki z instrukcji SQL są wyświetlane w dolnej części okna:

 

 

Klauzula WHERE

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz skorzystać z klauzuli WHERE w instrukcji SELECT:

SELECT * FROM nazwa_tabeli WHERE nazwa_kolumny = wartość

Po słowie kluczowym WHERE trzeba podać nazwę kolumny z tabeli. Następnie wpisz znak równości, a następnie wartość. Jako przykład, poniżej jest instrukcja SQL, która zwraca wszystkich programistów w naszej tabeli:

SELECT * FROM PRACOWNIK.PRACOWNIK WHERE STANOWISKO='Programista'

Aby wypróbować tę instrukcję SQL, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli w zakładce Services. Z menu, które się pojawi, wybierz opcję Execute Command:

 

 

Kiedy klikniesz na Execute Command, pojawi się nowe okno. Wpisz powyższą instrukcję SQL, a następnie kliknij na ikonę Run:

 

 

Wyniki zostaną wyświetlone w dolnej części okna:

 

 

Jak widać, są zwrócone dwa wiersze w wyniku zapytania.

Można również użyć słowa kluczowego LIKE z klauzulą WHERE. Zastępuje ono znak równości. LIKE jest zwykle używany z symbolem wieloznacznym. Znak symbolu wieloznacznego % oznacza "wszystkie znaki", na przykład, gdy jest używany do podkreślenia tylko jednego znaku.

Zamiast znaku równości lub słowa kluczowego LIKE, można również użyć operatorów warunkowych (większy niż, mniejszy niż, itp.). Gdybyśmy mieli kolumnę wynagrodzenia, możemy sprawdzić wszystkich pracowników, którzy mają pensję większą niż 4000:

SELECT * FROM PRACOWNIK.PRACOWNIK WHERE PENSJA > 4000


Ćwiczenie
Spróbuj uruchomić następującą instrukcję SQL:

SELECT * FROM PRACOWNIK.PROCOWNIK WHERE STANOWISKO LIKE '%er'

Jak wiele wyników zostało wyświetlonych?

Poznaliśmy instrukcjie SQL, teraz możemy rozpocząć programowanie. Zanim to jednak nastąpi zróbmy zamknięcie połączenia do tabeli poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na nazwie bazy danych na karcie Services. Z menu wybierz opcję Disconnect:

 

 

W następnej lekcji będziemy łączyć się z bazą danych i tabelą, używając tym razem kod Java.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.