Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java usuwanie rekordu w bazie danych

 

Usuwanie wiersza może być bardzo proste: wystarczy użyć metody deleteRow obiektu ResultSet:

rs.deleteRow( );

Jednakże używany sterownik, ClientDriver pozostawia puste miejsca, po wierszu danych, który został usunięty. Jeśli chcesz przenieść się do tego wiersza przy użyciu przycisków Następny lub Poprzedni, pole tekstowe ID będzie miało wartość 0, a wszystkie inne będą puste.

Aby rozwiązać ten problem, najpierw usuniemy wiersz, a następnie zamkniemy obiekt Statement i obiekt ResultSet. Możemy następnie załadować ponownie wszystkie dane do pól tekstowych. W ten sposób, że nie będzie żadnych pustych wierszy.

Oto kod, który należy dodać do przycisku, który kasuje rekord:

 

private void btnUsunRekordActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                       
    
    try {
      rs.deleteRow();
      stmt.close();
      rs.close();
      stmt = con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
      String sql = "SELECT * FROM Pracownik";
      rs = stmt.executeQuery(sql);
      
      rs.next();
      int id_kol = rs.getInt("ID");
      String id = Integer.toString(id_kol);
      String imie = rs.getString("Imie");
      String nazwisko = rs.getString("Nazwisko");
      String stanowisko = rs.getString("Stanowisko");
      
      textID.setText(id);
      textImie.setText(imie);
      textNazwisko.setText(nazwisko);
      textStanowisko.setText(stanowisko);
      
    } catch (SQLException err){
      JOptionPane.showMessageDialog(Pracownicy.this, err.getMessage());
    }
  }   

Uruchom program i przetestuj go. Teraz można usuwać rekordy z bazy danych. 

I to jest to - masz teraz podstawową wiedzę, aby pisać programy obsługujące bazy danych w Javie przy użyciu GUI. Gratulacje, że zaszłeś tak daleko!

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.