Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java pola kombi (combo box)

 

W tej części dowiesz się, jak korzystać z niektórych z bardziej popularnych kontrolek, które można dodać do formularza Java. Dowiesz się, jak korzystać z następujących kontrolek:

Combo Box
Check Box
Radio Buttons
Text Areas
List Box
Menus and Menu Items
Open File Dialogue boxes
Save File Dialogue boxes

Zaczniemy od pola kombi.

Stwórzmy nowy projekt (Java> Application). Nadaj nazwę dla  projektu formkontrolki i odznacz pole "Create main class":

 

java combo box

 

Kliknij przycisk Finish w kreatorze, aby utworzyć projekt. Teraz dodaj formularz, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę projektu w oknie Projects i wybierając New > JFrame Form:

 

java pole kombi

 

Gdy pojawi się okno dialogowe, wprowadź FormObjekt jako nazwa klasy, a form_kontrolka_lekcja jako nazwa pakietu.

 

 

Utworzymy klasę o nazywie FormObjekt, która znajduje się w pakiecie o nazwie form_kontrolka_lekcja, który jest w projekcie formkontrolki.

Będziesz mieć również nową formę, na której można dodać formanty.

 

Kontrolka JComboBox

Pole kombi (combo box) jest polem tekstowym z dołączonym polem listy, gdzie wartości mogą być wybrane przez użytkownika. Można go znaleźć w palecie NetBeans, w ramach Swing Controls:

 

 

Zlokalizuj kontrolkę Combo Box i przeciągnij ją na formularz. Przeciągnij przycisk na formularz, i pole tekstowe. Jakie mamy zadanie? Umieścimy wartość wybraną z listy rozwijanej w polu tekstowym. Stanie się to, gdy klikniemy na przycisku.

Kliknij z powrotem na swoim Combo Box, aby go podświetlić. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Change Variable Name  z menu, które się pojawi. Wpisz cboJeden jako nową nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmień nazwę przycisku w taki sam sposób, zmień jego nazwę  na btnComboBox . Zmienić tekst na przycisku, na Pobierz wartość z listy .

Zmień nazwę pola tekstowego na txtComboBox. Usuń domyślny tekst i pozostaw to pole puste. Formularz powinien wtedy wyglądać jak ten poniżej:

 

 

 

Kliknij mały przycisk po prawej stronie wiersza, z właściwością model to ten z trzema kropkami. Pojawi się następujące okno dialogowe:

 

 

Można zaznaczyć elementy w białym polu tekstowym, i usunąć je. Zamień je na następujące pozycje: C Sharp, Java, PHP, Visual Basic.NET. Twoje okno dialogowe powinno wyglądać tak:

 

 

Kliknij przycisk OK po dokonaniu zmiany. Twoje pole kombi zostanie wypełnione własnymi pozycjiami.

Uruchom program i przetestuj go.

Zamknij program i powróć do widoku projektu.

Po kliknięciu przycisku, chcemy aby wybrany element został umieszczony w polu tekstowym. Więc kliknij dwukrotnie przycisk, aby utworzyć kod procedury.

Aby odczytać, który element jest zaznaczony przydatna jest metoda póla kombi o nazwie getSelectedItem . Ale zwraca ona obiekt jako wartość. A my chcemy odczytać tekst z listy. Możesz zrobić coś, co nazywa się konwersją aby zamienić obiekt na ciąg znaków. Dodaj następujący wiersz kodu do procedury:

String pozTekst = (String)cboJeden.getSelectedItem( );

Więc zadeklarujemy zmienną string o nazwie pozTekst. Po znaku równości używamy metodę getSelectedItem kontrolki cboJeden. Ale zauważ, jak odbywa się konwersja - w zmiennej typu String między nawiasami okrągłymi. To znajduję się bezpośrednio przed obiektem lub wartością, którą próbujesz rzutować (rzutowanie po prostu oznacza, konwersjię z jednego typu zmiennej na inny).

Aby wyświetlić wybrany element w polu tekstowym, po prostu trzeba ustawić tekst w polu tekstowym. Dodaj poniższą linię kodu:

txtComboBoxItem.setText( itemText );

Uruchom program ponownie i go wypróbuj. Wybierz element z listy rozwijanej.Następnie kliknij przycisk. Element wybrany powinien pojawić się w polu tekstowym:

 

 

Pole kombi wygląda trochę nudnie, w tej chwili. Można go urozmaić zmieniając kolor i czcionki.

Zatrzymaj program i powróć do widoku projektu w NetBeans. Kliknij na polu kombi, aby go wybrać.Teraz spójrz na okno właściwości ponownie. Spróbuj ustawić następujące właściwości:

Background Colour
Foreground Colour
Font
Border

Trzeba trochę poeksperymentować z właściwościami. Dla kolorów RGB wydaje się działać to najlepiej.

W następnej lekcji dowiesz się, jak działają pola wyboru Java.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.