Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java pola wyboru (Check Boxes)

 

Pole wyboru służy, aby umożliwić użytkownikom do wybrania lub usunięcia zaznaczenia przy pozycji. Mogą one być nieco skomplikowane w obsłudze, chociaż, dobrym pomysłem, jest aby je umieścić na jednym panelu. W ten sposób można przenieść je wszystkie na raz tylko poprzez przesuwanie panelu.

Więc dodajmy panel do formularza, który znajduje się w elemencie Swing Containers w palecie NetBeans. Następnie zlokalizuj kontrolkę pola wyboru. Przeciągnij pole wyboru na panel.

 

 

Tekst JCheckBox1 jest tekstem domyślnym. Można to zmienić w oknie dialogowym właściwości, lub klikając prawym przyciskiem myszy pole wyboru. Z menu, które się pojawi wybierz Edit Text (poniżej mamy kilka zrzutów ekranu z elementami menu z listy):

 

 

Po kliknięciu opcji Edit Text, tekst domyślny zostanie wyróżniony:

 

 

Typ C Sharp poniżej ma zaznaczony tekst:

 

 

Naciśnij klawisz enter na klawiaturze, aby potwierdzić zmianę. Tekst zmieni się w polu wyboru:

Jednak to tylko zmiana właściwości tekst, a nie nazwy kontrolki. Nazwa kontrolki będzie nadal jCheckBox1, jak widać w obszarze inspektor po lewej stronie

 

 

Pozostaw domyślną nazwę zmiennej. Ale należy pamiętać, że zmiana tekstu kontrolki nie zmienia jej nazwy.

Teraz, gdy mamy pole wyboru dodane do panelu, należy dodać jeszcze trzy. Zmień w tekst trzech nowych kontrolkach na: Java, PHP i Visual Basic. Twoje pola wyboru będą wtedy wyglądać tak:

 

 

Naszym zadaniem jest sprawdzenie, które elementy użytkownik zaznaczył. Zrobimy to po kliknięciu na przycisk. Aby wyświetlić elementy, użyjemy kontrolki Text Area, a nie pola tekstowego.

Dodajmy przycisk do formularza. Zmień nazwę przycisku na btnPolaWyboru. Zmień tekst na przycisku na Zaznaczone pola.

Zlokalizuj kontrolkę TextArea w palecie NetBeans, i przeciągnij do formularza. Zmień nazwę kontrolki na taJeden.

Kiedy już umieścimy nowe kontrolki, formularz powinien wyglądać tak:

 

 

Teraz przyszedł czas na kod

Pola wyboru Java mają właściwość o nazwie isSelected. Możemy to wykorzystać w serii instrukcji if, aby zobaczyć, czy każde pole jest zaznaczone, czy nie. Jeśli tak to, możemy zbudować ciąg, dodając tekst z każdego pola wyboru.

Kliknij dwukrotnie na przycisk btnPolaWyboru, aby utworzyć zalążek kodu. Dodaj następujący kod:

 

String strTekst = "";
    if(jCheckBox1.isSelected()){
      strTekst = strTekst + " " + jCheckBox1.getText() + '\n';
    }
    if(jCheckBox2.isSelected()){
      strTekst = strTekst + " " + jCheckBox2.getText() + '\n';
    }
    if(jCheckBox3.isSelected()){
      strTekst = strTekst + " " + jCheckBox3.getText() + '\n';
    }
    if(jCheckBox4.isSelected()){
      strTekst = strTekst + " " + jCheckBox4.getText() + '\n';
    }
    
    taJeden.setText(strTekst);

Ciąg tekstowy, który tworzymy nazywa się  strTekst . Jeśli wybrano pole wyboru, przypisujemy tekst z tego pola wyboru. To jest następnie przechowywane w zmiennej strTekst, wraz ze znakiem nowego wiersza ('\n') ostatni wiersz kodu ustawia tekst dla pola tekstowego. W nawiasach okrągłych metody setText, mamy zmienną strTekst, która zawiera teksty z pól wyboru.

Po zakończeniu wpisywania kodu, uruchom program. Wybierz kilka pól wyboru, a następnie kliknij przycisk. Należy zauważyć, że elementy, które są zaznaczone zostają wyświetlone w kontrolce Text Area:

 

 

Odznaczyć pole lub dwa i spróbuj ponownie. Tylko pola wybrane powinny pojawić się w polu tekstowym.

 

W następnej lekcji, będziemy omawiać Radio Buttons.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.