Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java przyciski radiowe (Radio Buttons)

 

Przyciski radiowe są zwykle używane do wyboru tylko jednego elementu z listy, a nie kilku pozycji dostępnych w polach wyboru. Zobaczyć, jak one działają.

Przeciągnij i upuść panel do formularza. Zlokalizuj kontrolkę Button Radio w palecie NetBeans. Przeciągnij przycisk radiowy do nowej palety. Powinno to wyglądać tak:

 

 

Domyślny tekst dla pierwszego przycisku opcji jest jRadioButton1 . Będziemy wykorzystywać nasze przyciski radiowe, aby umożliwić użytkownikowi wybrać metodę płatności. Zmień tekst przycisku radiowego Karta kredytowa . (Tekst można zmienić w taki sam sposób, jak to robiliśmy dla pól wyboru. Pozostaniemy przy domyślnej nazwie kontrolki jRadioButton1 .)

Add two more radio buttons to the panel. Change the text to Debit Card, and PayPal:

Dodaj dwa przyciski radiowe do panelu. Zmień tekst na Karta debetowa, i PayPal:

 

 

Istnieje jednak problem z przyciskami opcji. Aby zobaczyć, co to za problem, uruchom ponownie swój program. Teraz wybierz jeden z przycisków radiowych. Spróbuj wybrać inną opcję, a przekonasz się, że rzeczywiście można wybrać więcej niż jeden przycisk w tym samym czasie:

 

 

Z naszych przycisków radiowych, chcemy tylko pozwolić użytkownikowi wybrać jedną opcję płatności. Aby rozwiązać ten problem, Java pozwala na tworzenie czegoś, co nazywa się ButtonGroup . Jak sama nazwa wskazuje, to pozwala na grupowanie przycisków pod jedną nazwą. Następnie można dodać przyciski radiowe do grupy. Po dodaniu przycisków do grupy, tylko jedna opcja jest dostępna do wyboru.

Aby zobaczyć, jak ButtonGroup działa, dodaj następującą metodę do kodu, gdzieś w pobliżu góry:

 

private void groupButton( ) {

ButtonGroup bg1 = new ButtonGroup( );

bg1.add(jRadioButton1);
bg1.add(jRadioButton2);
bg1.add(jRadioButton3);

}

Gdy to zrobisz, zobaczysz, że NetBeans informuje nas, że wystąpił jakiś problem, i podkreśliła, jakiś kod na czerwono. Dzieje się tak dlatego, że nie można znaleźć klasy o nazwie ButtonGroup, więc nie może utworzyć nowego obiektu z niego.

Aby rozwiązać ten problem, należy zaimportować odpowiednie klasy z biblioteki Swing. Więc przejdź do samej góry w kodzie i dodaj poniższą instrukcję import:

 

import javax.swing.ButtonGroup;

Czerwone podkreślenie powinno zniknąć.

Nasza metoda groupButton dodaje przyciski radiowe do obiektu ButtonGroup, przy użyciu metody Add:

 

bg1.add( radio_button_nazwa );

Jest jedna linia dla każdego przycisku opcji na naszej formie.

Możemy wywołać metodę groupButton z konstruktora. W ten sposób, przyciski radiowe będą grupowane podczas ładowania formularza. Dodaj następujące wywołanie metody do konstruktora:

 

/**
   * Creates new form FormObiekt
   */
  public FormObiekt() {
    initComponents();
    groupButton();
  }

 

Górna część okna kodu powinna wyglądać tak:

 

package form_kontrolka_lekcja;

import javax.swing.ButtonGroup;

public class FormObiekt extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form FormObiekt
   */
  public FormObiekt() {
    initComponents();
    groupButton();
  }

Uruchom program ponownie i spróbuj wybrać więcej niż jedną opcję. Okaże się, że można wybrać tylko jeden przycisk w grupie.

Aby dowiedzieć się, który został wybrany przycisk opcji, ponownie należy użyć metody isSelected.

Dodaj nowy przycisk. Po kliknięciu tego przycisku, będziemy wyświetlać okno z komunikatem, który przycisk radiowy został kliknięty.

Zmień zmienną nazwę przycisku na btnRadios. Zmień właściwość Text na Opcję płatności.

Teraz dwukrotnie kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć zalążek kodu. Dodaj następujące instrukcje:

 

private void btnRadioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    String radioTekst = "";
    
    if(jRadioButton1.isSelected()){
      radioTekst = jRadioButton1.getText();
    }
    
    if(jRadioButton2.isSelected()){
      radioTekst = jRadioButton2.getText();
    }
    
    if(jRadioButton3.isSelected()){
      radioTekst = jRadioButton3.getText();
    }
  }   

Wszystko, co robimy, to sprawdzenie, który przycisk opcji jest wybrany. Pobieramy wtedy tekst z przycisku radiowego i przechowywujemy go w zmiennej o nazwie radioTekst.

Możemy wyświetlić okno komunikatu, z informacją o wybranej opcji płatności. Dodaj następujący wiersz kodu na końcu procedury przycisku, tuż poniżej końcowej instrukcji IF:

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(FormObiekt.this, radioTekst);

Uruchom program ponownie, a następnie wybierz element z przycisku radiowego. Następnie kliknij przycisk. Powinieneś zobaczyć coś takiego, co następuje:

 

 

W następnej części, zobaczysz jak dodać menu do formularzy Java.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.