Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java tworzenie menu w aplikacji

 

Możesz dodać menu do formularzy Java, opcje takie jak Plik, Edycja, Widok, itp. Każde menu ma pozycje menu, a te z kolei mogą mieć podmenu.

Powróć do widoku projektu. W palecie NetBeans, znajdź pozycję Menu Bar:

 

 

Przeciągnij kontrolkę do górnej części formularza. Kiedy zwolnisz przycisk myszy, będziesz mieć domyślny pasek menu z opcjami File i Edit kliknij na nich dwukrotnie i zmień nazwy na Plik i Edycja:

 

 

Menu dodane domyślnie nie ma żadnych elementów. Aby dodać własne, kliknij na menu File, aby je wybrać. Wybraną pozycję menu File, kliknij prawym przyciskiem myszy. Pojawi się nowe menu. Wybierz opcję Add From Palette > Menu Item:

 

 

Pozycja menu zostanie dodana do menu File:

 

 

Teraz dodamy pozycję menu, za pomocą której będziemy otworać i zapisywać plik.

Kliknij dwukrotnie na tekst domyślny jMenuItem1 . Zostanie on podświetlony, ​​tak aby można było go zastąpić.

Wpisz Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze:

 

 

Dodaj kolejny element menu. Tym razem wpisz Zapisz jako element menu:

 

 

Jak widać powyżej, można dodać skróty do swoich pozycji w menu. Kliknij na pozycji menu Otwórz, a następnie obok na skrót:

 

 

Kiedy pozycja shortcut jest zaznaczona popatrz na okno właściwości:

 

 

Zlokalizuj element Accelerator  i kliknij na mały przycisk po prawej stronie wiersza. Pojawi się okno dialogowe. Możesz określić, które klawisze skrótu chcesz dla pozycji menu z tego okna dialogowego.Zwykle dla pozycji Otwórz jest skrót CTRL + O.

Wpisz O w polu, i pojawi się Shift + O. Odznacz opcję Shift i zaznacz zamiast tego Ctrl:

 

 

Kliknij przycisk OK, a skrót zostanie dodany do menu Java:

 

 

Aby sprawdzić, czy wszystko działa, kliknij z powrotem na pozycję menu Otwórz, aby go podświetlić.Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy. Z menu, które się pojawi, wybierz Events > Action > Action Performed. Stworzy to zalążek kodu dla pozycji menu. Wprowadź następujący kod:

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(FormObiekt.this, "Otwórz");

To jest po prostu okno komunikatu.

Uruchom program i go wypróbuj. Kliknij Plik > Otwórz i powinno zostać wyświetlane okno komunikatu. Kliknij przycisk OK, aby się go pozbyć. Teraz wypróbuj skrót. Przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze. Trzymaj go wciśnięty i naciśnij literę O. Znowu powinno pojawić się menu.

Zatrzymaj program i powrócić do kodu. Co zrobimy, to napiszemy kod, aby wyświetlić okno dialogowe Otwórz plik. Użytkownik może wybrać plik do otwarcia.Zrobimy to w następnej części.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.