Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java okno dialogowe Otwieranie Plików

 

Właściwie, to już mamy napisany kod, aby otworzyć plik. Proces nie różni się od użcia okna dialogowego Otwieranie pliku. A ponieważ już mamy napisane klasy dla otwierania i zapisania do pliku, możesz po prostu zaimportować je do bieżącego projektu.

Aby zaimportować klasy, które zostały już napisane wcześniej, spójrz na okno Properties (Właściwości) po lewej stronie NetBeans. (Jeśli nie widzisz okna właściwości, kliknij  menu Window (Okno) na pasku menu NetBeans. Z menu Window wybierz polecenie Projects.)

Rozwiń pozycję dla bieżącego projektu i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Libraries:

 

 

Z menu, które się pojawi, wybierz opcję Dodaj projekt. Gdy to zrobisz, zobaczysz następujące okno dialogowe:

 

 

Upewnij się, że w polu Look in (Szukaj w) w górnej części okna jest wybrana opcja "NetBeans Projects". Teraz przejdź na dół i znajdź swój projekt, w którym otwieraliśmy i zapisywaliśmy dane w plikach tekstowych (w naszym przypadku PlikiTekstowe). Teraz kliknij przycisk "Add project JAR files"  ("Dodaj pliki JAR do projektu"). Okno dialogowe zostanie zamknięte, i powrócisz do NetBeans. Wystarczy popatrzeć na pozycję Libraries dla bieżącego projektu, a zobaczysz, że został dodany plik:

 

 

Teraz, gdy klasa została dodana do projektu, można dodać linię importu w górnej czści kodu:

import plikitekstowe.CzytajPlik;

Dla przypomnienia, klasa CzytajPlik służy do otworania pliku.Teraz importując klasę CzytajPlik, można tworzyć nowe obiekty korzystając z niej.

CzytajPlik czytaj_plik = new CzytajPlik(nazwa_pliku);

Dostosuj instrukcję if i dodaj następujący kod w bloku try ... catch:

 

if(wysOkno == javax.swing.JFileChooser.APPROVE_OPTION){
      java.io.File plik = db.getSelectedFile();
      String nazwa_pliku = plik.toString();
      
      try{
        CzytajPlik czytaj_plik = new CzytajPlik(nazwa_pliku);
        String[] tabLinie = czytaj_plik.OtworzPlik();
        int i;
        String tekst ="";
        for(i=0;i<tabLinie.length;i++){
          tekst = tekst + tabLinie[i] + '\n';
        }
        taJeden.setText(tekst);
      } catch (java.io.IOException e){
        
      }

Kod jest taki sam jak wtedy, gdy otwieraliśmy plik tekstowy w poprzednim projekcie: uzyskaliśmy nazwę pliku i utworzyliśmy nowy obiekt z klasy CzytajPlik, wywołaliśmy metodę OtworzPlik,i pobralismy wszystkie wiersze w postaci tablicy, a następnie użylismy pętli do odczytania każdej linii tekstu. Zauważ, że umieścimy wszystkie linie w naszej kontrolce TextArea.

Ćwiczenie
Brakuje nam komunikatu w częci catch bloku try ... catch. Umieść okno z komunikatem pomiędzy nawiasami klamrowymi. W nawiasach okrągłych metody showMessageDialog dodaj odpowiedni komunikat. Albo może po prostu użyj e.getMessage .


Po wykonaniu kodu, wypróbuj go. Powinniśmy, otworzyć plik za pomocą menu Plik> Otwórz. Plik tekstowy powinien pojawić się w polu tekstowym.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.