Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java okno dialogowe zapisz plik

 

Jeśli chcesz, aby wyświetlić okno dialogowe Save File (Zapisz plik), zamiast okna dilogowego Otwórz plik. Tym razem, zamiast showOpenDialog użyj metody showSaveDialog :

int returnVal = db.showSaveDialog( this );

To wystarczy, aby wyświetlić okno dialogowe. Nie musisz robić nic więcej, choć można dodać filtr plików, jak poniżej.

FileFilter ft = new FileNameExtensionFilter( "Text Files", "txt" );
db.addChoosableFileFilter( ft );

int returnVal = db.showSaveDialog(this);

Aby zapisać plik, dodaj instrukcję importu na początku w kodzie:

import textfiles.WriteFile;

Następnie można utworzyć nowy obiekt ZapiszPlik. Ponownie, można umieścić kod wewnątrz instrukcji IF w bloku try ... catch:

 

private void jMenuItem2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:    
    FileFilter ft = new FileNameExtensionFilter("Pliki tekstowe", "txt");
    db.addChoosableFileFilter(ft);    
    int zapiszPlik = db.showSaveDialog(this);
    
    if(zapiszPlik == javax.swing.JFileChooser.APPROVE_OPTION){
      java.io.File zapisz_dane = db.getSelectedFile();
      String nazwa_pliku = zapisz_dane.toString();
      try{
        ZapiszPlik dane = new ZapiszPlik(nazwa_pliku,false);
        String tekst = taJeden.getText();
        dane.zapiszDoPliku(tekst);
      } catch (java.io.IOException e){
        e.getMessage();
      }
    }
  } 

Ostatnie dwa wiersze w kodzie powyżej pobierają dane z pola tekstowego. Następnie umieszczamy je w zmiennej łańcuchowej o nazwie tekst. Następnie wywołujemy metodę zapiszDoPliku z naszej klasy ZapiszPlik.

 

Ćwiczenia
Stworzyliśmy kod dla elementu menu Plik> Zapisz . Dodaj powyższy kod do niego. Uruchom program i go wypróbuj. Wpisz jakiś nowy tekst w polu tekstowym. Następnie kliknij Plik> Zapisz w menu. Gdy pojawi się okno dialogowe "Save File", wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Sprawdź plik, czy rzeczywiście został stworzony, i że zawiera tekst, który napisaliśmy w polu tekstowym.

 

W następnej części, będziemy się uczyć o bazach danych.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.