Inne działy

Java przykładowe programy

 

Pisanie własnych metod w Java

 

Używałeś metody w poprzednim rozdziale, i widziałeś, jak przydatne mogą być metody wbudowane. W tym rozdziale dowiesz się, jak napisać swoje własne metody.


Struktura metody

Metoda jest to tylko fragment kodu, który wykonuje określone zadanie. Ale metody są zbudowane w pewien sposób. Metoda składa się z nagłówka oraz treści. Nagłówek metody składa się z typu wartości, nazwy, i wartości jakie metoda może zwrócić (wartość int, double, string, itp.). Można przekazać wartości do metody, umieszczając je  pomiędzy parą nawiasów okrągłych. Kod metody znajduję się pomiędzy nawiasami klamrowymi.

 

java metody

 

Zwracany typ przez metodę jest podawany na początku, który w tym przypadku jest typu int.  Po typie metody dodajemy spację a następnie nazwę swojej metody. My nazwaliśmy swoją metodę Wynik. Między parą nawiasów okrągłych przekazujemy Javie, że będzie przekazana metodzie wartość w zmiennej o nazwie aLiczba, i typem jest liczba całkowita int.

Aby oddzielić metodę od innego kodu, trzeba użyć parę nawiasów klamrowych. Kod dla metody jest umieszczony między klamrami. Zwróć uwagę na słowo return w kodzie powyżej. Jest to oczywiście wartość, którą chcesz zwrócić za pomocą metody, gdy kod zostanie wykonany. Ale musi być tego samego typu jak typ przekazany w nagłówku metody. Tak więc wartość zwracana nie może być ciągiem znaków jeśli metodę zadeklarowaliśmy jako typ integer int wynik.

Czasami nie chcesz aby Java, zwracała jakieś wartości. Pomyśl o metodzie Trim w poprzedniej części. Może tylko chcesz metodę Trim zastosować na swoim kodzie, bez zwracania żadnej wartości. Metoda, która nie zwraca żadnej wartości można skonfigurować za pomocą słowa void . W tym przypadku, nie trzeba używać słowa kluczowego return. Oto metoda, która nie zwraca wartości:

 

private static void wyswietl_tekst() {

    System.out.println("Wypisuje dowolny tekst");
  }

Wszystkie powyższe metody wyświetlają jakiś tekst. Ustawiamy metodę jako void, która nie zwraca wartości.

Metody te nie muszą mieć przekazywanych do nich wartości. Mogą po prostu wykonać jakiś kod. Oto metoda bez przekazywanych wartości:

 

private static void wyswietl_tekst() {

    System.out.println("Wypisuje dowolny tekst");
  }

Poniżej jest metodaint , która nie ma żadnych przekazywanych parametrów:

 

int wynik(){
		
	int a_Wartosc = 10 + 10;
	return a_Wartosc;
}

Jak widać, nawiasy okrągłe są puste w obu metodach. Ale nadal są one potrzebne. Jeśli pominiesz nawiasy okrągłe, otrzymasz komunikat o błędzie.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.