Inne działy

Java przykładowe programy

 

Przekazywanie wartości do metody w Java

 

Można przekazać wartości do metody tak, że można coś zrobić z tą wartością. Wartość jest przekazywana w okrągłych nawiasach metody.

Przełącz się do swojej klasy MojaMetoda. Dodaj drugą naszą metodę wynik:

 

package metodatestowa;


public class MojaMetoda {
  
  int wynik(){
    int a_Wartosc = 10 + 10;
    return a_Wartosc;
  }
  
  void wyswietl_tekst(){
    System.out.println("Wypisuje dowolny tekst");
  }
  
  int wynik(int aLiczba){
    int a_Wartosc = aLiczba + 20;
    return a_Wartosc;
  }
}

Mamy teraz dwie metody o tej samej nazwie: wynik. Różnica między tymi dwoma metodami jest taki, że nowa metoda ma wartość w nawiasach. Java pozwala tak czynić, i to nazywa się przeciążeniem metody. Możesz mieć tyle metod o tej samej nazwie, ile chcesz, bez żadnych zwracanych wartości. Jednak nie może być ten sam typ zmiennych w okrągłych nawiasach. Więc nie można mieć dwóch metod typu int, które zwracają wartości int w okrągłych nawiasach. Nie można zrobić jak, na przykładzie poniżej:

int wynik( int aLiczba ) {
int a_Wartosc = aLiczba + 20;

return a_Wartosc;
}

int wynik( int aLiczba ) {
int a_Wartosc = aLiczba + 50;

return a_Wartosc;
}

Chociaż te dwie metody wykonują różne rzeczy, mają te same nagłówki metody.

 

Zanim wypróbujesz nową metodę, dodaj komentarz przed metodą opisujący jej działanie:

 

/**
  * Zwraca wartość całkowitą, która wynosi
  * 20 plus liczba przekazana jako parametr
  *  @param aLiczba dowolna liczba całkowita 
  *  @return 20 + wartość aLiczba
  */
  int wynik(int aLiczba){
    int a_Wartosc = aLiczba + 20;
    return a_Wartosc;
  }

Zobaczysz, za chwilę do czego służą komentarze. Słowo param w komentarzu powyżej jest skrótem od parametr. Parametr jest to techniczne określenie wartości w nawiasach nagłówka metody. Nasz parametr nazywa się aLiczba, i ma wartość typu int. Zwróć uwagę na użycie znaku @ przed param i return.

Wszystko, co robimy w metodzie to przekazanie wartości całkowitej typu int i dodanie oraz zwrócenie wartości 20. Wartość zwracana jest sumą dwóch argumentów.

Teraz wróć do kodu i dodaj następujący wiersz:

int aWartosc2 = test1.wynik(30);

As soon as you type the dot after your test1 object, you'll see the popup list again. Your new total method will be on it. Click on the new method to highlight it and NetBeans will display the following:

Jak najszybciej wpisz kropkę po obiekcie test1, a zobaczysz ponownie listę z podpowiedziami metod i właściwości. Twoja nowa metoda wynik będzie na niej. Kliknij na nową metodę, aby ją podświetlić a NetBeans wyświetli następujące okno:

 

java metody

 

Komentarze, które dodaliśmy są teraz wyświetlane w kolorze niebieskim w polu pod spodem listy metod. Ktoś inny wywołujący metodę powinien móc dowiedzieć się, co ona robi. Linie @param i @return z komentarza są teraz wyświetlone.

Po dodaniu metody wynik, wpisz liczbę 30 w okrągłych nawiasach. Następnie wpisz średnik na końcu linii. Główna metoda powinna teraz wyglądać tak:

 

public static void main(String[] args) {
    
    MojaMetoda test1 = new MojaMetoda();
    int suma = test1.wynik();
    
    System.out.println("Wynik dodawania = " + suma);
    test1.wyswietl_tekst();
    
    int aWartosc2 = test1.wynik(30);
  }

Liczba 30 wpisana w okrągłych nawiasach nowa metody wynik będzie przekazana i umieszczone w zmiennej aLiczba, która jest w nawiasach okrągłych nagłówka metody:

 

java metody

 

Gdy wartość zostanie przekazana, metoda może zacząć wykonywać swoją pracę.

Dodaj linię wydruku do kodu:

System.out.println( " Wynik działania metody aWartosc2 to: " + aWartosc2);

Uruchom swój program. Dane w oknie wyjściowym powinno wyświetlać następujące dane:

 

run:
Wynik dodawania = 20
Wypisuje dowolny tekst
Wynik działania metody aWartosc2 to: 50
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Nasza nowa metoda wynik dodaje 30 do 20, a następnie zwraca odpowiedź do zmiennej o nazwie aWartosc2

W następnej lekcji dowiesz się, jak przekazać więcej niż jedną wartość do metody.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.