Inne działy

Java przykładowe programy

 

Przekazywanie wielu wartości do metod w Javie

 

Można przekazać więcej niż jedną wartość do metody. Dodaj następującą metodę do klasy MojaMetoda:

 

void wyswietl_tekst(String aCiag, int aWartosc){
    
    System.out.println(aCiag + aWartosc);
  }

Wszystko co ta metoda wykonuje to wyświetlenie komunikatu. W okrągłych nawiasach metody mamy dwie wartości, zmienną typu String o nazwie aCiąg i  zmienną o nazwie aWartosc typu int. Kiedy wywołujemy tą metodę, potrzebujemy ciąg tekstowy jako pierwszy argument, a następnie liczbę. Spróbuj to zrobić na odwrót a otrzymasz komunikaty o błędach.

Go back to your TestMethods class and make the following call to the method:

Wróć do klasy MetodaTestowa i zrób poniższe wywołanie metody

test1.wyswietl_tekst("Wartość wynosi: ", aWartosc2);

Ponownie metoda wyswietl_tekst powinna pojawić się na liście popup NetBeans.

 

java metody

 

Wartości (parametrów), które mamy określone są w nawiasach, a także zwracana wartość metody, void

Ale główne okno kodowanie powinno teraz wyglądać tak:

 

public static void main(String[] args) {
    
    MojaMetoda test1 = new MojaMetoda();
    int suma = test1.wynik();
    
    System.out.println("Wynik dodawania = " + suma);
    test1.wyswietl_tekst();
    
    int aWartosc2 = test1.wynik(30);
    System.out.println("Wynik działania metody aWartosc2 to: " + aWartosc2 );
    
    test1.wyswietl_tekst("Wartość wynosi: ", aWartosc2);
  }

Jeśli uruchomisz program teraz, powinieneś zobaczyć następujące dane w oknie Output:

 

run:
Wynik dodawania = 20
Wypisuje dowolny tekst
Wynik działania metody aWartosc2 to: 50
Wartość wynosi: 50
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Zostawiamy naukę metod w tym momencie. Będziemy pisać więcej metod, więc powinieneś zdobyć dużo praktyki. W kolejnej części jest mowa o programowaniu obiektowym.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.