Inne działy

 

Java Swing menu CheckBox

 

JCheckBoxMenuItem jest to pozycja menu, która może zostać wybrana. Jeśli wybierzemy pozycję menu pojawia się zazwyczaj obok znak haczyka. Jeśli pozycja  jest odznaczone lub nie zaznaczona, element menu pojawia się bez zaznaczenia. Jak normalne menu, pole wyboru pozycji menu może mieć tekst lub ikonę, związane z nią.

 

package uazz.swing;

import java.awt.event.*;
import java.awt.BorderLayout;
import javax.swing.*;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.border.EtchedBorder;


public class MenuCheckBox extends JFrame{
  
  private JLabel statusbar;
  
  public MenuCheckBox(){
    pokazUI();
  }
  
  private void pokazUI(){
    
    JMenuBar menubar = new JMenuBar();
    JMenu plik = new JMenu("Plik");
    plik.setMnemonic(KeyEvent.VK_P);
    
    JMenu edycja = new JMenu("Edycja");
    edycja.setMnemonic(KeyEvent.VK_E);
    
    JCheckBoxMenuItem pokazStatusBar = new JCheckBoxMenuItem("Pokaż StatusBar");
    pokazStatusBar.setState(true);
    pokazStatusBar.addActionListener(new ActionListener() {

      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if(statusbar.isVisible()){
          statusbar.setVisible(false);
        }else{
          statusbar.setVisible(true);
        }
      }
    });
    
    edycja.add(pokazStatusBar);
    
    menubar.add(plik);
    menubar.add(edycja);
    
    setJMenuBar(menubar);
    
    statusbar = new JLabel("StatusBar");
    statusbar.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(EtchedBorder.RAISED));
    add(statusbar,BorderLayout.SOUTH);
    
    setTitle("Pozycja menu CheckBox");
    setSize(380,270);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  }
  
  public static void main(String[] args){
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        MenuCheckBox mcb = new MenuCheckBox();
        mcb.setVisible(true);
      }
    });
  }
  
}

Przykład używa JCheckBoxMenuItem . Wybierając odpowiednią pozycję z menu, możemy przełączać widoczność paska statusbar.

JCheckBoxMenuItem pokazStatusBar = new JCheckBoxMenuItem("Pokaż StatusBar");
pokazStatusBar.setState(true);

Tworzymy JCheckBoxMenuItem, którydomyślnie będzie zaznaczony. Pasek stanu jest początkowo widoczny.

if(statusbar.isVisible()){
   statusbar.setVisible(false);
}else{
   statusbar.setVisible(true);
}

Powyżej przełączamy widoczność paska statusbar.

statusbar = new JLabel("StatusBar");
statusbar.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(EtchedBorder.RAISED));

Pasek stanu jest prostym składnikiem komponentuJLabel . Ustawiamy  podniesioną krawędź EtchedBorder wokół etykiety tak, że jest widoczna.

 

java swing

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.