Inne działy

 

Java Swing pasek narzędzi JToolbar

 

Polecenia menu grupy, możemy wykorzystać w aplikacji. Paski narzędzi zapewniają szybki dostęp do najczęściej używanych poleceń. W Java Swing, klasa JToolBartworzy pasek narzędzi w aplikacji.

package uazz.swing;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

import javax.swing.*;

public class PasekNarzedzi extends JFrame{
  
  public PasekNarzedzi(){
    pokazUI();
  }
  
  private void pokazUI(){
    
    JMenuBar menubar = new JMenuBar();
    JMenu plik = new JMenu("Plik");
    menubar.add(plik);
    setJMenuBar(menubar);
    
    JToolBar tbar = new JToolBar();
    
    ImageIcon ikona = new ImageIcon("wyjscie.png");
    
    JButton btnWyjscie = new JButton(ikona);
    tbar.add(btnWyjscie);
    
    btnWyjscie.addActionListener(new ActionListener() {

      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
    
    add(tbar, BorderLayout.NORTH);
    
    setTitle("Pasek narzędzi");
    setSize(500,400);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
  
  public static void main(String[] args){
    
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        PasekNarzedzi pn = new PasekNarzedzi();
        pn.setVisible(true);
      }
    });
  }
}

Przykład tworzy pasek narzędzi z jednym przyciskiem „wyjście”.

JToolBar tbar = new JToolBar();

Poniżej konstruktor JToolBar.

JButton btnWyjscie = new JButton(ikona);
tbar.add(btnWyjscie);

Tworzymy przycisk i dodajemy go do paska narzędzi.

add(tbar, BorderLayout.NORTH);

Pasek narzędzi znajduje się na obszarze północnym BorderLayout.

 

java swing

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.