Inne działy

Java przykładowe programy

 

 

Program NetBeans

 Podczas pierwszego uruchomienia NetBeans, zobaczysz następujące okno:

Aby rozpocząć nowy projekt, kliknij File -> New Project z menu NetBeans na górze. Zobaczysz następujące okno dialogowe:

 

 Zamierzamy utworzyć aplikację Javy, więc w polu Categories wybierz opcję Java, a następnie w polu Projects wybierz Java Application. Kliknij na przycisk Next aby przejść do kroku drugiego:

 

 W obszarze Name and Location w polu Project Name, wpisz nazwę swojego projektu. Zauważ, że zmienia się także tekst w polach poniżej, aby dopasować nazwę projektu (w polu tekstowym Create Main Class):

pierwszyprojekt.Main

Jeśli zostawimy go tak, klasa będzie miała nazwę Main. Zmień ją PierwszyProjekt.

 Teraz utworzona klasa będzie miała nazwę PierwszyProjekt Przez duże "P" i drugie duże "P". Pakiet również nazywa się pierwszyprojekt ale pisane małymi literami.

 Projekt zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji, która jest podana w polu Project Location. Jeśli chcesz możesz zmienić domyślną lokalizację. NetBeans także w tym przypadku utworzy folder z nazwą projektu. Kliknij na przycisk Finish i NetBeans będzie gotowy do pracy tworząc wszystkie niezbędne pliki.

Kiedy NetBeans otworzy okno IDE, rzuć okiem na obszar projektów w lewym górnym rogu ekranu (jeśli nie widzisz, kliknij polecenie Window -> Projects z paska menu na górze okna programu):

 

Kliknij znak plus, aby rozwinąć swój projekt, zobaczysz następujący widok:

Teraz ponownie rozwiń Source Packages, aby zobaczyć zobaczyć swoją nazwę projektu ponownie. Rozwiń te gałąź, a zobaczysz plik .java, który zawiera nasz kod źródłowy:

 Ten sam kod źródłowy powinien być wyświetlony po prawo w dużym polu tekstowym. Będzie się nazywać PierwszyProjekt.java. Jeśli nie widzisz okna z kodem źródłowym, po prostu kliknij dwukrotnie PierwszyPojekt.java w oknie Projects. Kod zostanie wyświetlony, i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pracy.

 Okno z kodem źródłowym zostanie wyświetlone i powinno wyglądać jak poniżej (my zmieniliśmy nazwisko autora):

Należy zwrócić uwagę, że klasa nazywa się PierwszyProjekt:

public class PierwszyProjekt {

 Nazwa jest taka sama jak pliku z kodem źródłowym w oknie Project: PierwszyProjekt.java. Podczas uruchamiania programów, kompilator wymaga, aby plik źródłowy i klasa miały taką samą nazwę. Więc jeśli twój plik .java nazywa się pierwszyProjekt a klasa nazywa się PierwszyProjekt wtedy otrzymamy komunikat o błędzie podczas kompilacji.

 Należy pamiętać, że chociaż mamy również pakiet nazwany jako pierwszyprojekt, nie jest to konieczne. Pakiet możemy dowolnie nazwać, nazwa pakietu nie musi mieć takiej samy nazwy jak plik źródłowy .java, lub klasy w pliku źródłowym. To po prostu nazwa pliku źródłowego .java i nazwa klasy musi być taka sama.

W dalszej części będziesz się uczył o komentarzach w Java.

 

 

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.