Inne działy

 

 

Wyrażenia JavaScript

Wyrażenia JavaScript to polecenia dla przeglądarki. Celem tego polecenia jest poinformowanie przeglądarki co ma wykonać.

Poniższe wyrażenie JavaScript informuję przeglądarkę, że ma wyświetlić napis "Cześć użytkowniku" na stronie internetowej:

document.write("Cześć użytkowniku");

 To jest normalne, aby wstawiać średnik na końcu każdej instrukcji z kodem JavaScript, średnik stosuję się na końcu linii z kodem w wielu językach programowania.

Średnik jest opcjonalny (wg standardu JavaScript), a przeglądarka interpretuje koniec instrukcji na podstawie końca linii. Często można zobaczyć przykłady bez średnika na końcu linii.

Korzystanie średników umożliwia napisanie kilka instrukcji w jednej linii, choć dobra praktyka programowania zachęca do umieszczenia tylko jednego wyrażenia w linii.

 


 

Kod JavaScript

Kod JavaScript jest ciągiem instrukcji JavaScript. Każda instrukcja jest wykonywana przez przeglądarkę w kolejności w jakiej została napisana.

Przykład poniżej wypisuje nagłówek i dwa paragrafy na stronie internetowej:

 

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("<h1>To jest nagłówek</h1>");
document.write("<p>To jest paragraf</p>");
document.write("<p>To jest drugi paragraf</p>");
</script>
</body>
</html>

 To jest nagłówek

To jest paragraf

To jest drugi paragraf

 


 

Bloki w JavaScript

Wyrażenia JavaScript mogą być grupowane w bloki. Bloki umieszczamy w nawiasach klamrowych { blok instrukcji }

Celem bloku jest, aby sekwencja instrukcji z kodem została wykonana razem.

Poniższy przykład wyświetla nagłówek i dwa paragrafy:

 

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
{
document.write("<h1>To jest nagłówek</h1>");
document.write("<p>To jest paragraf.</p>");
document.write("<p>To jest drugi paragraf.</p>");
}
</script>
</body>
</html>

 Co prawda powyższy przykład nie zbyt przydatny, ale pokazuje zastosowanie bloku. Normalnie blok służy do grupowania razem instrukcji w funkcjach, pętlach czy instrukcjach warunkowych.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.