Inne działy

 

 

Zmienne w JavaScript

Zmienne JavaScript są używane do przechowywania wartości lub wyrażeń. Zmienna może mieć krótką nazwę, jak X lub bardziej opisową nazwę, jak wypiszNazwisko.

Zasady nazywania zmiennych:

  • W nazwach zmiennych jest rozróżniana wielkość liter (a i A to są dwie różne zmienne)
  • Nazwy zmiennych muszą się zaczynać od litery, podkreślenia lub znaku dolara
  • Kolejnymi znakami mogą być litery, cyfry, podkreślenie lub znak dolara

Uwaga: Istnieje 59 zarezerwowanych słów, które nie mogą być nazwami zmiennych.

 Wartość zmiennej można zmienić podczas wykonywania skryptu. Można odwołać się do zmiennej o danej nazwie, aby wyświetlić lub zmienić jej wartość. Tak jak na przykładzie poniżej:

 

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var firstname;
firstname="Agnieszka";
document.write(firstname);
document.write("<br />");
firstname="Janusz";
document.write(firstname);
</script>
<p>Skrypt powyżej deklaruje zmienną,
przypisuje wartość do niej, wyświetla wartość zmiennej
zmienia wartość i wyświetla zawartość zmiennej ponownie.</p>
</body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.