Inne działy

  

Deklarowanie zmiennych w JavaScript

Tworzeniem zmiennych w JavaScripcie wykonujemy jako "deklarując" zmienne. Możesz zadeklarować zmienne w JavaScript za pomocą instrukcji var:

var a;
var wypiszNazwisko;

W ten sposób deklarujemy zmienne, jednak nie mają one przypisanej wartości. Jednak można także przypisać wartość do zmiennej w momencie jej deklaracji:

var a = 10;
var wypiszNazwisko = "Kowalski";

 Po wykonaniu powyższych wyrażeń, zmienna a będzie mieć wartość 10, a zmienna wypiszNazwisko przyjmie wartość Kowalski.

Uwaga: Przy przypisywaniu wartości do zmiennej tekstowej, należy użyć cudzysłowów.

 


 

Przypisanie wartości do niezadeklarowanej zmiennej

Po przypisaniu wartości do zmiennych, które jeszcze nie zostały zadeklarowane, zmienne będą automatycznie zadeklarowane.

 

a = 10;
wypiszNazwisko = "Kowalski";

 uzyskamy taki sam efekt jak poniżej:

var a = 10;
var wypiszNazwisko = "Kowalski";

 


 

Redeklarowanie zmiennych w JavaScript

Jeśli już raz zadeklarowaną zmienną zadeklarujemy jeszcze raz, to one nie straci pierwotnej wartości:

var a = 10;
var x;

 Po wykonaniu powyższych wyrażeń, zmienna a nadal będzie miała wartość 10. Wartość zmiennej a nie jest resetowana lub usunięta, kiedy zostanie ponownie zadeklarowana.

 


 

Arytmetyka w JavaScript

Podobnie jak w przypadku algebry, można na zmiennych wykonywać operacje arytmetyczne:

 

y = x - 10;
z = y + 5;

 Czasami wyniki mogą być nieprzywidywalne. Jeżeli przynajmniej jedna zmienna w wyrażeniu ma przypisaną wartość ciągu (tekstową), to wynikiem będzie ciąg i "+" ponieważ operator + jest stosowany jako operator konkatenacji w funkcji toString(). Tylko, gdy wszystkie zmienne po prawej stronie operatora będą miały przypisane wartość liczbową to wynikiem będzie liczba.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.