Inne działy

  

Operatory w JavaScript

Operator przypisania, =, jest używany do przypisywania wartości do zmiennych JavaScript, jak pokazano
w pierwszych dwóch liniach następującego kodu.
Operator arytmetyczny, +, służy do dodawania wartości, jak pokazano w ostatnim wierszu w następującym kodzie.

 

a = 10;
b = 3;
c = a + b;

 Wartość zmiennej c po wykonaniu powyższego kodu, będzie wynosiła 13;

 


 

Operatory arytmetyczne  w Java Script

Operatory arytmetyczne służą do wykonywania działań arytmetycznych między zmiennymi i / lub między wartościami.
Biorąc pod uwagę, że y = 3, Poniższa tabela wyjaśnia działanie operatorów arytmetycznych:

 

Operator Opis Przykład Wynik
+ Dodawanie x = y + 2 x = 5
- odejmowanie x = y - 2 x = 1
* mnożenie x = y * 3 x = 9
/ dzielenie x = y / 3 x = 1
% Modulo(reszta z dzielenia) x = y % 2 x = 1
++ zwiększanie(inkrementacja x = ++y x = 4
-- zmniejszanie(dekrementacja) x = --y x = 2

 


 

Operatory przypisania JavaScript

 Operatory przypisania są stosowane do przypisywania wartości do zmiennych JavaScript. Biorąc pod uwagę, że x = 10, y = 5, Poniższa tabela wyjaśnia działanie operatorów przypisania:

Operator Przykład Tak samo jak
Wynik
= x = y   x = 5
+= x+=y x = x + y x = 15
-= x-=y x = x - y x = 5
*= x*=y x = x * y x = 50
/= x/=y x = x / y x = 2
%= x%=y x = x % y x = 0

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.