Inne działy

 

 

JavaScript łączenie łańcuchów znakowych

Operator + może być również wykorzystany do łączenia zmiennych typu string lub wartości tekstowych. Do łączenia dwóch lub więcej ciągów zmiennych, użyj operatora +:

 

tekst1="Dzień dobry.";
tekst2="Jak się masz Janku.";
tekst3 = tekst1 + tekst2;


Po wykonaniu powyższych wyrażeń zmienna tekst3 będzie zawierała następujący ciąg znaków: "Dzień dobry.Jak się masz Janku."

Aby wstawić spację między dwa ciągi znaków, należy dodać spację do jednego z ciągów:

 

tekst1="Dzień dobry.";
tekst2="Jak się masz Janku.";
tekst3 = tekst1+" "+ tekst2;

Lub wstawić spację do wyrażenia:

tekst1="Dzień dobry. ";
tekst2="Jak się masz Janku.";
tekst3 = tekst1 + tekst2;

 Po wykonaniu powyższego kodu zmienna tekst3 będzie zawierała następujący ciąg: "Dzień dobry. Jak się masz Janku."

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.