Inne działy

 

 

JavaScript operatory porównania

Operatory porównania używane są w porównaniach logicznych w celu ustalenia równości lub różnicy między zmiennymi lub wartościami.
Biorąc pod uwagę, że x = 4, Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie operatorów porównania:

Operator Opis Przykład
== wartość jest równa...wartość jest równa x==7 fałsz
=== jest dokładnie równa wartość i typu (identyczna) x===4 prawda
x==="4" fałsz
!= nie jest równe(różne) x != 7 prawda
> większe niż x > 7 fałsz
< mniejsze niż x < 7 prawda
>= większe lub równe x >= 7 fałsz
<= mniejsze lub równe x <= 7 prawda

 

Operatory porównania można użyć w instrukcjach warunkowych do porównywania wartości i
podjęcia działań w zależności od wyniku:

 

if (wiek > 18) document.write("Jesteś już dorosły);

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.