Inne działy

 

 

JavaScript pętla while

 Pętla while wykonuje określony blok instrukcji określoną ilość razy lub dopóki warunek jest spełniony. Składnia polecenia jest następująca:

 

while (zmienna <= wartość) {
 kod do wykonania
}

 Uwaga: Operator porównania może być dowolny.

Uwaga: Różnica pomiędzy pętlą for i while, jest taka, że w pętli for warunki są znane wcześniej i są wykonywane określoną ilość razy. Pętla while jest stosowana, gdy warunki początkowe są znane i wykonywane dopóki warunek jest spełniony. Pętla while może w warunku mieć wartości typu boolean co pozwala na konstruowanie skomplikowanych warunków końcowych pętli.

Przykład:

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
i=0;
while (i<=5) {
document.write("liczba równa się " + i);
document.write("<br />");
i++;
}
</script>
<p>Wyjaśnienie:</p>
<p><b>i</b> jest równe 0.</p>
<p>Dopóki <b>i</b> jest mniejsze lub równe 5, pętla będzie wykonywana.</p>
<p><b>i</b> licznik pętli wzrasta o 1 za każdym obiegiem.</p>
</body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.