Inne działy

 

 

JavaScript pętla do...while

 Pętla do...while jest odmianą pętli while. Za pomocą tej pętli kod wewnątrz bloku pętli zostanie wykonany przynajmniej raz, a potem pętla będzie wykonywana tak długo dopóki warunek jest spełniony.

Składnia polecenia jest następująca:

do {
kod do wykonania
} while (warunek)

 Na poniższym przykładzie pętla do...while będzie zawsze wykonana przynajmniej raz, nawet jeśli warunek jest fałszywy, ponieważ sprawdzenie warunku odbywa się na końcu obiegu pętli.

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
i = 0;
do {
document.write("liczba równa się " + i);
document.write("<br />");
i++;
} while (i <= 5)
</script>
<p>wyjaśnienie:</p>
<p><b>i</b> równa się 0.</p>
<p>Pętla będzie wykonywana</p>
<p><b>i</b> wzrośnie o 1 za każdym obiegiem petli</p>
<p>Dopóki <b>i</b> będzie mniejsze lub równe 5, pętla będzie wykonywana.</p>
</body>
</html

 Wynikiem działania tego kodu będzie:

liczba równa się 0
liczba równa się 1
liczba równa się 2
liczba równa się 3
liczba równa się 4
liczba równa się 5
wyjaśnienie:

i równa się 0.

Pętla będzie wykonywana

i wzrośnie o 1 za każdym obiegiem petli

Dopóki i będzie mniejsze lub równe 5, pętla będzie wykonywana.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.