Inne działy

 

 

JavaScript wyrażenie switch

Instrukcja switch ma na celu wybranie jednego z wielu bloków kodu do wykonania.

Składnia polecenia jest następująca:

switch (b) {

case 1:
blok do wykonania1
break;
case 2:
blok do wykonania2
break;
default:
blok do wykonania jeśli b jest różne od 1 i 2
}

 Jak to działa: najpierw mamy pojedyncze wyrażenie b (najczęściej zmienną), które jest sprawdzane na początku wyrażenia. Wartość tego wyrażenia jest następnie porównywana z wartościami w każdym wyrażeniu case. Jeśli wartość wyrażenia b pasuje do dowolnej wartości w wyrażeniu case to jest wykonywany dla tego przypadku kod, w przeciwnym przypadku wykonywany jest kod umieszczony za poleceniem default.

 Przykład działania:

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i = 1;
switch (i)
{
case 0:
document.write("<b>i == 0</b><br>");
case 1:
document.write("<b>i == 1</b><br>");
case 2:
document.write("<b>i == 2</b><br>");
break;
case 3:
document.write("<b>i == 3</b><br>");
break;
default:
document.write("<b>i > 3</b><br>");
}
</script>
<p>Zauważ, że gdy i == 1 wykonywanie zaczyna się<br />
od przypadku 1: ale trwa aż do napotkania instrukcji break.</>
</body>
</html>

 Wynikiem działania tego kodu będzie:

i == 1
i == 2

Zauważ, że gdy i == 1 wykonywanie zaczyna się
od przypadku 1: ale trwa aż do napotkania instrukcji break.

 

Oto inny przykład działania instrukcji switch:

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var d = new Date();
dzien = d.getDay();

switch (dzien)
{
case 5:
document.write("<b>Nareszcie piątek</b>");
break;
case 6:
document.write("<b>Super Sobota</b>");
break;
case 0:
document.write("<b>Niedziela koniec weekendu</b>");
break;
default:
document.write("<b>Nie mogę doczekać się weekendu</b>");
}
</script>
<p>JavaScript wygeneruje inny komunikat w zależności od dnia tygodnia.<br/>
Pamiętaj, że niedziela=0, poniedziałek=1, wtorek=2, etc.</p>
</body>
</html>

 Wynikiem działania tego kodu będzie:

 

Niedziela koniec weekendu
JavaScript wygeneruje inny komunikat w zależności od dnia tygodnia.
Pamiętaj, że niedziela=0, poniedziałek=1, wtorek=2, etc.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.