Inne działy

 

 

JavaScript zdarzenia

W tej części kursu poznamy zdarzenia:

  • onLoad i onUnload
  • onFocus, onBlur i onChange
  • onSubmit
  • onMouseOver i onMouseOut
  • onClick

Zdarzenia są to działania, które mogą być wykryte przez JavaScript.

Za pomocą JavaScript, mamy możliwość tworzenia dynamicznych stron internetowych.

Każdy element na tronie internetowej ma pewne zdarzenia, które można wywołać z poziomu JavaScript. Na przykład, możemy użyć zdarzenia onclick elementu przycisku, aby wskazać, że funkcja będzie działać, gdy użytkownik kliknie przycisk.

Definiujemy zdarzenia w HTML.

Przykłady zdarzeń:

  • kliknięcie myszą
  • gdy strona internetowa lub obrazek są ładowane
  • przesuwanie myszki nad elementem
  • wybranie pola w formularzu HTML
  • wysłanie formularza HTML

Zdarzenia są zwykle używane w połączeniu z funkcją, a funkcja nie będzie wywołana zanim nastąpi zdarzenie.

Za każdym razem, kiedy w przeglądarce coś się dzieje, JavaScript modyfikuje zawartość odpowiedniego obiektu. Na przykład jeśli użytkownik kliknie na umieszczony na stronie przycisk, to dla tego przycisku zajdzie zdarzenie Click, jeśli zmodyfikujemy zawartość formularza zajdzie zdarzenie Change. Za pomocą JavaScript-u możemy tworzyć kod służący do obsługi tych zdarzeń, kod ten określa się mianem procedury obsługi zdarzenia.

 Następujący przykład, to procedura obsługi zdarzenia click dla przycisku, która wyświetla okno informacyjne:

<input type="button" id="przycisk" value="Kliknij mnie!" onClick="alert('Kliknąłeś na przycisk')"> 

 

Zamiast pisać cały kod wewnątrz znacznika HTML, możemy wywołać w nim funkcję:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function kliknij()
{
alert ("Kliknołeś na przycisk");
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" id="przycisk" value="Kliknij mnie" onClick="kliknij()">
<p>Kliknij na przycisk.</p>
<p>Zdarzenie onClick</p>
</body>
</html>

 

Innym sposobem na przechwytywanie zdarzeń jest utworzenie kodu JavaScript, który wyczekuje na zajście określonego zdarzenia. Ten rodzaj obsługi zdarzenia nadaje się szczególnie do obiektów, które nie mają znaczników HTML (np. dla obiektu document), możemy go również stosować do dowolnych innych zdarzeń.

Aby wykorzystać ten sposób musimy utworzyć następujące przyporządkowanie w kodzie:

nazwaObiektu.nazwaZdarzenia = proceduraObsługiZdarzenia;

nazwaObiektu określa obiekt, dla którego chcemy przypisać procedurę obsługi, nazwaZdarzenia określa, które zdarzenie chcemy śledzić, natomiast proceduraObsługiZdarzenia, to funkcja JavaScript do obsługi zdarzenia.

Przykład:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
window.onresize = wyswietlKomunikat;

function wyswietlKomunikat()
{
window.alert ("Przeglądarka zmienia właśnie rozmiar okna");
}
</script>
</head>
<body>

<p>Zdarzenie onResize</p>
<p>Występuję gdy okno przeglądarki zmienia rozmiar</p>
</body>
</html>

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.