Inne działy

 

 

JavaScript zdarzenie onChange

Zdarzenie onChange jest podobne do zdarzenia onBlur, zdarzenie onChange jest wywoływane tylko wtedy, gdy zachodzi jakaś zmiana w elemencie select, text lub textarea oprócz zdarzenia typu focus. W zależności od aplikacji, czasami może chcesz wywołać funkcję, która sprawdza walidację czyli poprawność wprowadzonych danych przy zdarzeniu onChange a nie onBlur. W ten sposób wartość danych jest weryfikowana jeśli tylko zaszła jakaś zmiana w polu a nie przy opuszczaniu pola do innej części formularza.

Składnia:

onChange = "kod obsługi zdarzenia"

Przykład:

Można używać zdarzenia onChange do obsługi zdarzeń elementów formularza takich jak text, select, textarea. Poniższe sekcje zawierają przykłady poszczególnych zdarzeń.

<html>
<head>

</head>
<body bgcolor="lightgrey" onBlur="document.bgColor='black'" onFocus="document.bgColor='white'">

<form>

Produkt: <select name="wybierzProdukt" size=1 onChange="alert(this.value)">
<option value="motor"> motor
<option value="samochód"> samochód
<option value="rower"> rower
</select>

Nazwisko: <input type="text" value="" name="nazwisko" size=25 onChange="alert(this.value)">

</form>

</body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.