Inne działy

 

 

JavaScript lista zdarzeń

Poniżej przedstawiamy listę zdarzeń dostępnych w JavaScript:

Zdarzenie Procedura Opis
Abort onabort Występuje w momencie anulowania ładowania strony lub grafki
Blur onblur Występuje w momencie zakończenia aktywności i uaktywnienia innego obiektu
Change onchange Występuje w momencie modyfikacji pola w formularzu
Click onclick Występuje w momencie kliknięcia obiektu
DblClick ondblclick Występuje w momencie dwukrotnego kliknięcia obiektu
Error onerror Występuje w momencie wystąpienia błędu na stronie
Focus onfocus Występuje w momencie, kiedy obiekt staje się aktywny
KeyDown onkeydown Występuje w momencie wciśnięcia klawisza na klawiaturze
KeyPress onkeypress Występuje, gdy klawisz zostaje naciśnięty
KeyUp onkeyup Występuje w momencie, gdy klawisz zostaje zwolniony
Load onload Występuje w momencie ładowania strony lub grafki
MouseUp onmouseup Ma miejsce, gdy zwalniany jest przycisk myszy
MouseDown onmousedown Występuje w momencie wciśnięcia dowolnego przycisku myszy
MouseMove onmousemove Występuje gdy, przesuwamy kursorem myszy
MouseOut onmouseout Występuje gdy, opuszczamy kursorem myszy obiekt
MouseOver onmouseover Występuje gdy, kursor myszy znajdzie się nad obiektem
Move onmove Ma miejsce, gdy przesuwane jest okno przeglądarki
Reset onreset Ma miejsce, gdy wciśnięty jest przycisk reset w formularzu
Resize onresize Ma miejsce, gdy zmieniamy rozmiar okna przeględarki
Select onselect Ma miejsce, gdy zaznaczamy tekst na stronie
Submit onsubmit Ma miejsce, gdy wysyłamy formularz, tzn. wciskamy przycisk submit
UnLoad onunload Ma miejsce w momencie usuwania strony z pamięci

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.