Inne działy

 

JavaScript obsługa błędów

 

Instrukcja try ... catch pozwala wychwytywać błędy, które wystąpiły podczas wykonywania bloku kodu.

Podczas przeglądania stron internetowych w Internecie, wszyscy widzieli okno alertu JavaScript, które mówi nam, że jest błąd wykonania i pyta "Czy chcesz debugować?" Komunikaty o błędach, mogą być przydatne dla deweloperów, ale nie dla zwykłych użytkowników. Kiedy użytkownicy widzą błędy, często opuszczają stronę internetową.

Ten rozdział uczy, jak przechwycić i obsłużyć komunikaty o błędach JavaScript tak aby nie tracić odbiorców.

Wyrażenie try…catch

Instrukcja try ... catch pozwala wychwytywać błędy, które wystąpiły podczas wykonywania bloku kodu.Blok try zawiera kod, który należy uruchomić, a część catch zawiera blok kodu, który należy wykonać w przypadku wystąpienia błędu.

Składnia jest następująca: 

 

try
{
// Uruchom tutaj jakiś kod 
} 
catch (err) 
{
// Kod gdy wydarzy się błąd 
}

Należy pamiętać, że try...catch powinno być napisane małymi literami. Używanie wielkich liter wygeneruje błąd w JavaScript.

Poniższy przykład ma wyświetlać okno alert z komunikatem "Witaj gościu!", gdy zostanie kliknięty przycisk. Zrobiliśmy literówkę w funkcji wiadomosci (). Okno komunikatu alert () jest błędnie napisane jako adddlert ().Blok Catch w JavaScript przechwyci błąd i wykona niestandardowy kod aby go obsłużyć. Kod wyświetla niestandardowy komunikat o błędzie informujący użytkownika, co się stało. Wykonaj poniższy przykład:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>JavaScript obsługa błedów</title>
    <meta charset="UTF-8" lang="pl">
    <script type="text/javascript">
      var komunikat = "";
      
      function wiadomosc(){
        try {
          adddlert("Witaj użytkownku");
        } catch(err){
          komunikat = "Na tej stronie wydarzył się błąd.\n\n";
          komunikat += "Opis błędu: " + err.message + "\n\n";
          komunikat += "Kliknij OK aby kontynuować";
          alert(komunikat);
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <input type="button" value="Zobacz komunikat" onclick="wiadomosc()" />
  </body>
</html>

Następny przykład używa okna komunikatu confirm (potwierdź), aby wyświetlić komunikat informujący użytkowników, że mogą kliknąć OK, aby kontynuować przeglądanie strony lub kliknąć przycisk Anuluj, aby przejść do strony głównej.

Jeśli metoda confirm zwraca false, użytkownik kliknął przycisk Anuluj, a kod przekierowuje użytkownika. Jeśli metoda zwraca wartość true, kod nie robi nic. Zobacz poniższy przykład:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>JavaScript obsługa błedów</title>
    <meta charset="UTF-8" lang="pl">
    <script type="text/javascript">
      var komunikat = "";
      
      function wiadomosc(){
        try {
          adddlert("Witaj użytkownku");
        } catch(err){
          komunikat = "Na tej stronie wydarzył się błąd.\n\n";
          komunikat += "Kliknij OK aby kontynuować przeglądanie strony, \n";
          komunikat += "lub Anuluj aby powrócić do strony głównej"
                    
          if(!confirm(komunikat)){
            document.location.href = "http://uazz.pl";
          }
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <input type="button" value="Zobacz komunikat" onclick="wiadomosc()" />
  </body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.