Inne działy

 

JavaScript instrukcja throw

 

Instrukcja throw pozwala utworzyć wyjątek. Jeśli używasz tej instrukcji wraz z wyrażeniem try ... catch, można kontrolować przepływ programu i generować dokładne komunikaty o błędach.

Składnia jest następująca:

throw (wyjątek)

Wyjątkiem może być ciąg znaków, liczba całkowita, wartość boolean, lub obiekt.

Uwaga: throw jest pisane małymi literami. Używanie wielkich liter będzie generować błąd w JavaScript!

Poniższy przykład określa wartość zmiennej x. Jeżeli wartość x jest większa niż 10, lub mniejsza niż 0, lub nie jest liczbą, będziemy wyrzucać błąd. Błąd jest wtedy złapany przez argument catch, a komunikat o błędzie jest wyświetlany:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Instrukcja Throw</title>
    <meta charset="UTF-8" lang="pl">
    	
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      
      var x = prompt("Wprowadź liczbę z przedziału 0 - 10:","");
      
      try{
        if(x > 10){
          throw "Błąd 1";
        }else if (x < 0){
          throw "Błąd 2";
        } else if (isNaN(x)){
          throw "Błąd 3";
        }
      } catch(err){
        if(err = "Błąd 1"){
          alert("Błąd! Liczba za duża");
        }
        if(err = "Błąd 2"){
          alert("Błąd! Liczba jest za mała");
        }
        if(err = "Błąd 3"){
          alert("Błąd! Wartość nie jest liczbą")
        }
      }
    </script>
  </body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.