Inne działy

 

JavaScript zdarzenie ondbclick

 

Zdarzenie dblclick zachodzi gdy obiekt docelowy na stronie internetowej jest dwukrotnie kliknięty.

Składnia:

 

// Javascript
element.ondblclick = jsFunkcja;
// HTML
<element ondblclick="jsFunkcja();"></element>

Obsługa skryptu zdarzenia dblclick poprzez JavaScript i DOM:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Obsługa zdarzenia dblclick przez JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      
      function podwojneKlikniecie(){
        var kontener1 = document.getElementById('kontener1');
        kontener1.ondblclick = divPodwojneKlikniecie;
        
        function divPodwojneKlikniecie(){
          alert("Podwójnie kliknołeś " + this.id);
        }
      }
      window.onload = podwojneKlikniecie;
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id ="kontener1" style="cursor: pointer;">Proszę kliknąć mnie dwa razy!</div>
  </body>
</html>

Obsługa zdarzenia dblclick bezpośrednio przez element HTML:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Obsługa zdarzenia dblclick przez elementy HTML</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      
      function divPodwojneKlikniecie(nazwa){
        alert("Podwójnie kliknołeś " + nazwa.id);
      }
      
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="kontener1" ondblclick="divPodwojneKlikniecie(this);" 
       style="cursor: pointer;">Proszę kliknąć mnie dwa razy!</div>
  </body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.