Inne działy

 

JavaScript zdarzenie onkeydown

 

Zdarzenie onkeydown występuje, gdy użytkownik naciska na przycisk (na klawiaturze).

Wskazówka:Kolejność zdarzeń związanych z przypadkiem onKeyDown:

1.    onkeydown

2.    onkeypress

3.    onkeyup

 

Obsługiwane znaczniki HTML: Wszystkie elementy HTML, z wyjątkiem: <base>, <bdo>, <br>, <head>, <html>, <iframe>, <meta>, <param>, <script>, <style> i <title>

 

Składnia:

// Javascript
element.onkeydown = jsFunkcja;
// HTML
<element onkeydown="jsFunkcja();"></element>

Obsługa skryptu zdarzenia onkeydownpoprzez JavaScript i DOM:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Obsługa zdarzenia onkeydown przez JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      
      function przechwycZdarzenie(){
        
        var pole1 = document.getElementById('pole1');
        pole1.onkeydown = wartosc;
        
        function wartosc(){
          document.getElementById('status').innerHTML = this.value;
        }
      }
      window.onload = przechwycZdarzenie;      
    </script>
  </head>
  <body>
    <input id="pole1">
    <span id="status"></span>
  </body>
</html>

Obsługa zdarzenia onkeydown bezpośrednio przez element HTML:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Obsługa zdarzenia onkeydown przez JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      
      function wartosc(element){
        document.getElementById('status').innerHTML = element.value;
      }
            
    </script>
  </head>
  <body>
    <input onkeydown="wartosc(this);" >
    <span id="status"></span>
  </body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.