Inne działy

 

JavaScript zdarzenie onkeypress

 

Zdarzenie onkeypress występuje, gdy użytkownik naciśnie klawisz (na klawiaturze)

 

Wskazówka:Kolejność zdarzeń związanych z przypadkiem onKeyPress:

1.    onkeydown

2.    onkeypress

3.    onkeyup

Uwaga: Zdarzenie onkeypress nie występuje dla wszystkich klawiszy (np. ALT, CTRL, SHIFT, ESC) we wszystkich przeglądarkach. Aby wykryć, czy użytkownik nacisnął przycisk, użyj zdarzenia onKeyDown, ponieważ działą na wszystkich przyciskach.

Obsługiwane znaczniki HTML: Wszystkie elementy HTML, z wyjątkiem: <base>, <bdo>, <br>, <head>, <html>, <iframe>, <meta>, <param>, <script>, <style> i <title>

Składnia:

 

// Javascript
element.onkeypress = jsFunkcja;
// HTML
<element onkeypress="jsFunkcja();"></element>

Obsługa skryptu zdarzenia onkeypress poprzez JavaScript i DOM:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Obsługa zdarzenia onkeypress przez JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      
      function przechwycZdarzenie(){
        
        var pole1 = document.getElementById('pole1');
        var pole2 = document.getElementById('pole2');
        pole1.onkeypress = wcisnieto;
        pole2.onkeypress = wcisnieto;
        
        function wcisnieto(){
          alert("Wciśnięto klawisz w " + this.id)
        }
      }
      window.onload = przechwycZdarzenie;
    </script>
  </head>
  <body>
    <input type="text" id="pole1"/>
    <input type="text" id="pole2"/>
  </body>
</html>

Obsługa zdarzenia onkeypress bezpośrednio przez element HTML:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Obsługa zdarzenia onkeypress przez HTML</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      
      function wcisnieto(element){
        alert("Wciśnięto klawisz w " + element.id);
      }
      
    </script>
  </head>
  <body>
    <input onkeypress="wcisnieto(this);" type="text" id="pole1" />
    <input onkeypress="wcisnieto(this);" type="text" id="pole2" />
  </body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.