Inne działy

 

JavaScript zdarzenie onkeyup

 

Zdarzenie onkeyup występuje, gdy użytkownik zwolni klawisz (na klawiaturze).

Wskazówka:Kolejność zdarzeń związanych z przypadkiem onKeyUp:

1.    onkeydown

2.    onkeypress

3.    onkeyup

Obsługiwane znaczniki HTML: Wszystkie elementy HTML, z wyjątkiem: <base>, <bdo>, <br>, <head>, <html>, <iframe>, <meta>, <param>, <script>, <style> i <title>

Składnia:

 

// Javascript
element.onkeyup = jsFunction;
// HTML
<element onkeyup="jsFunction();"></element>

Obsługa skryptu zdarzenia onkeyuppoprzez JavaScript i DOM:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Obsługa zdarzenia onkeyup przez JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      
      function przechwycZdarzenie(){
        
        var pole1 = document.getElementById('pole1');
        pole1.onkeyup = wartosc;
        
        function wartosc(){
          document.getElementById('status').innerHTML = this.value;
        }
      }
      window.onload = przechwycZdarzenie;      
    </script>
  </head>
  <body>
    <input id="pole1">
    <span id="status"></span>
  </body>
</html>

Obsługa zdarzenia onkeyup bezpośrednio przez element HTML:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Obsługa zdarzenia onkeydown przez HTML</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      
      function wartosc(element){
        document.getElementById('status').innerHTML = element.value;
      }
            
    </script>
  </head>
  <body>
    <input onkeyup="wartosc(this);" >
    <span id="status"></span>
  </body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.