Inne działy

 

JavaScript zdarzenie  onunLoad

 

Zdarzenie onunLoad jest wywoływane, gdy użytkownik opuszcza stronę internetową lub okno przeglądarki zostało zamknięte.

Wskazówka: Zdarzenie onunload jest także wywoływane kiedy użytkownik odświeża (załadowuje ponownie) stronę (+ zdarzenie onload).

Zdarzenie onunload jest wspierane przez IE, Firefox i Safari ale nie jest prawidłowo obsługiwane przez Chrome i Operę.

Obsługiwane znaczniki HTML:<body>, <frameset>

Składnia:

 

// Javascript
element.onunload = jsFunkcja;
// HTML
<element onunload="jsFunkcja();"></element>

Przykład:

 

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Obsługa zdarzenia onunload</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      function zdarzenieOnUnLoad(){
        alert("Zaszło zdarzenie onUnLoad na tej stronie");
      }
      window.onunload = zdarzenieOnUnLoad;
    </script>
  </head>
  <body>
    <div>Przykład obsługi zdarzenia onUnLoad</div>
  </body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.