Inne działy

 

Jak policzyć liczbę linii w pliku w systemie

Linux (wc i nl przykłady w linii poleceń)

 

Polecenia systemu Linux wc i nl pomagają określić liczbę słów, linii, bajtów w pliku itp. Ten poradnik wyjaśnia, jak korzystać z tych dwóch bardzo przydatnych poleceń na różnych przykładach.

Podstawowy plik tekstowy, który będzie używany w przykładach w całym tym artykule jest pokazany poniżej:

 

$ cat sort.txt
PL
Australia
Indonezja
Brazylia
Kanada

 

Przykłady użycia polecenia nl


Narzędzie nl w systemie Linux jest używane do numerowania linii w pliku


Oto składnia i opis pochodzący ze strony man polecenia:


SKŁADNIA
nl [Opcje]… [PLIK]…

OPIS


Pisz każdy plik na standardowe wyście z dodanymi numerami linii.


Podstawowy przykład


Oto prosty przykład, który wyjaśnia, jak komenda nl może być użyta do numerowania kolejnych linii w pliku.

$ cat sort.txt
PL
Australia
Indonezja
Brazylia
Kanada

$ nl sort.txt
1 PL
2 Australia
3 Indonezja
4 Brazylia
5 Kanada

 

Widzimy, więc że za pomocą polecenia nl, wszystkie wiersze z pliku sort.txt mamy ponumerowane.


Zwiększanie numeracji linii o dowolną wartość za pomocą opcji -i


Opcja -i może zastąpić domyślny przyrost numerowania o 1 liczby linii.
Oto przykład, w którym wykorzystano opcję –i do zwiększenia przyrostu numerowania linii, co 5:

 

$ nl -i5 sort.txt
1 PL
6 Australia
11 Indonezja
16 Brazylia
21 Kanada

Zamiast domyślnego numerowania 1,2,3... numery wierszy są wyświetlane w odstępach co 5 (czyli 1,6,11...)


Dadanie ciągu znaków po numerach linii za pomocą opcji -s


Domyślnie polecenie nl dodaje tylko numery linii. Ale, za pomocą opcji -s, można dodać dowolny ciąg, który może działać, jako separator między numerami linii i liniami tekstu.


Oto przykład:

$ nl -s. sort.txt
1.PL
2.Australia
3.Indonezja
4.Brazylia
5.Kanada

 

Więc widzimy, że znak "." został dodany po numerach linii.


Użyj innej kolumny dla numerów wierszy za pomocą opcji - w


Kolumny, które wyświetlają numery linii można zmienić za pomocą opcji -w.

Oto przykład:

$ nl -w1 sort.txt
1 PL
2 Australia
3 Indonezja
4 Brazylia
5 Kanada

$ nl -w2 sort.txt
1 PL
2 Australia
3 Indonezja
4 Brazylia
5 Kanada

$ nl -w3 sort.txt
1 PL
2 Australia
3 Indonezja
4 Brazylia
5 Kanada

$ nl -w4 sort.txt
1 PL
2 Australia
3 Indonezja
4 Brazylia
5 Kanada

$ nl -w5 sort.txt
1 PL
2 Australia
3 Indonezja
4 Brazylia
5 Kanada

$ nl -w6 sort.txt
1 PL
2 Australia
3 Indonezja
4 Brazylia
5 Kanada

 

Wyczerpujące dane wyjściowe powyżej dają dobry pomysł, jak można zmienić wyświetlanie kolumn numerów linii.


Wykorzystanie stylu numerowania wierszy za pomocą opcji -b


Różne style są dostępne dla numeracji. Ze strony pomocy man:


STYL jest jednym z:

  •     a – numeruj wszystkie linie
  •     t – numeruj tylko puste linie
  •     n – nie numeruj linii
  •     pBRE – numeruj tylko wiersze, które zawierają dopasowania dla podstawowych wyrażeń regularnych, BRE


W poniższym przykładzie wyrażenie regularne "pA" użyłem, jako styl z opcją -b. To wyrażenie regularne dopasowuje linie, począwszy od "A", a więc polecenia nl numeruje tylko te linie.

 

$ nl -bpA sort.txt
PL
1 Australia
Indonezja
Brazylia
Kanada

 

Widzimy, więc że tylko linię, począwszy od "A" są numerowane.


Użyj innego formatu do wstawiania numerów wierszy przy użyciu opcji - n


Istnieją różne formaty do wstawiania numerów linii. Ze strony pomocy man:


FORMAT jest jednym z:

 

  •     ln – wyrównanie do lewej, bez zer wiodących
  •     rn – wyrównanie do prawej, bez zer wiodących
  •     rz – wyrównanie do prawej, początkowe zera


Oto przykład, w którym pokazano, wszystkie powyższe formaty:

 

$ nl -nln sort.txt
1 PL
2 Australia
3 Indonezja
4 Brazylia
5 Kanada

$ nl -nrn sort.txt
1 PL
2 Australia
3 Indonezja
4 Brazylia
5 Kanada

$ nl -nrz sort.txt
000001 PL
000002 Australia
000003 Indonezja
000004 Brazylia
000005 Kanada

 

Uwaga: można również użyć polecenia sed do policzenia liczby wierszy w pliku.


Przykłady polecenia wc w systemie Linux


Narzędzie wc w Linuksie jest używane do wyświetlania informacji o liczbie linii, słów, liczby bajtów.


Oto składnia i opis ze strony pomocy man:


SYNOPSIS
wc [OPTION]… [FILE]…
wc [OPTION]… –files0-from=F


OPIS
Wyświetl nowe linie, ilość bajtów jakie liczy dla każdego pliku i całkowitej liczby linii, jeśli określono więcej niż jeden plik.


Przykład


Oto prosty przykład polecenia Linuxa wc:

$ cat sort.txt
PL
Australia
Indonezja
Brazylia
Kanada

$ wc sort.txt
5 5 39 sort.txt

 

Trzy liczby w wyniku odnoszą się do liczby wierszy, liczby słów i liczby bajtów. Po tych trzech liniach następuje nazwa pliku.


Wyświetlenie liczby wyrazów za pomocą opcji -w


Liczba słów w pliku może być wyświetlona jawnie za pomocą opcji -w.


Oto przykład:

$ wc -w sort.txt
5 sort.txt

 

Więc widzimy, że liczba słów była wyświetlona a następnie nazwa pliku.


Wyświetla długość najdłuższej linii za pomocą opcji -L


Polecenie wc udostępnia opcję -L, która może być użyta do wyświetlania długość najdłuższej linii w pliku.


Oto przykład:

$ wc -L sort.txt
9 sort.txt

 

Widzimy, więc że długość najdłuższej linii ("Indonezja" w naszym przypadku) został wyświetlany w wynikach.


Wyświetla liczbę nowych linii za pomocą opcji -l


Polecenie wc udostępnia opcję -l, przez co liczba nowych linii może być wyświetlona w danych wyjściowych.


Oto przykład:

$ wc -l sort.txt
5 sort.txt

 

Widzimy więc, że było 5 nowych linii w pliku sort.txt


Wyświetlania liczby bajtów, za pomocą opcji - c.


Całkowita liczba bajtów w pliku może być wyświetlona przy użyciu opcji - c polecenia wc.


Oto przykład:

$ wc -c sort.txt
39 sort.txt

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.