Inne działy

 

Linux 4 Sposoby, aby zabić proces –

 

kill, killall, pkill, xkill

 

Polecenie kill służy do wysyłania sygnału do procesu lub do zabicia procesu. Zazwyczaj używamy kill - SIGNAL PID, gdy znasz PID procesu.

Istnieją inne sposoby, aby skutecznie zabić proces — zabicie procesu przez nazwę, zabijając proces określając część nazwy, zabijając proces wskazując na proces kursorem itp., w tym artykule, opiszę 4 sposoby, aby zakończyć proces.

 

1. Kill Polecenie – Zabić proces określając jego PID

Wszystkie konwencje poniżej aby zabić proces wyślą sygnał TERM do określonego procesu. Dla sygnałów, albo nazwa sygnału lub numer sygnału może być stosowany. Musisz wyszukać identyfikator pid procesu i dać go jako argument do zabicia.

 

$ kill -TERM pid
$ kill -SIGTERM pid
$ kill -15 pid

Przykład: Zabić proces firefox.

 

$ ps -ef | grep firefox
3267  3242 21 10:59 ?        00:02:16 /usr/lib/firefox-3.6/firefox
$kill -9 3267

2. Killall Polecenie – Zabicie procesu podając nazwę

Zamiast określania identyfikatora PID procesu, można określić nazwę procesu. Jeśli więcej niż jeden proces uruchamia się z tą nazwą, wszystkie z nich zostaną zabite.


Przykład: Zabić wszystkie procesy programu firefox

 

$ killall -9 firefox

3. Pkill Polecenie – Wysyłanie sygnału do procesu opartego na jego nazwie

Możesz wysłać sygnał do procesu, określając nazwę pełną lub częściową. Więc nie ma potrzeby, aby znać PID procesu, aby wysłać sygnał.

Przykład: Wyślij SIGTERM do procesu, który ma w nazwie słowo firefox.

 

$ pkill firefox

Pkill Przykład:

Przed wysłaniem sygnału, można sprawdzić, które procesy spełniają kryteria przy użyciu “pgrep -l”, wyświetla identyfikator procesu i nazwę procesów.

W tym przykładzie są wyświetlone wszystkie procesy zawierające w nazwie literę f a także ich numery PID.

 

[oracle@localhost ~]$ pgrep -l f
3 ksoftirqd/0
115 pdflush
116 pdflush
2090 xfs
3000 gconfd-2
3034 gnome-vfs-daemo
3141 notification-ar

Uwaga: Część nazwy, którą wyspecyfikowaliśmy powinna znaleźć się w ciągu pierwszych 15 znaków nazwy procesu.

 

4. Xkill Polecenie – zabić klienta przez X zasoby

xkill jest to najprostszy sposób, aby zabić nieprawidłowo działający program. Gdy chcesz zabić proces, zainicjuj xkill, które pokaże kursor krzyżowy. Kliknij na okno , które chcesz zabić.

 

$ xkill
Select the window whose client you wish to kill with button 1....
xkill:  killing creator of resource 0x1200003

Uwaga: Rzeczywiście, xkill nakazuje, aby XServer zakończył działanie klienta.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.