Inne działy

 

 

Tworzenie i wypełnianie tabel

Następnie przejdziemy do tworzenia tabel bazy danych i wypełnienia ich danymi. Tych tabel będziemy używać w tym kursie.

 

DROP TABLE IF EXISTS Books, Authors;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Authors(Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Name VARCHAR(25)) ENGINE=INNODB;

INSERT INTO Authors(Id, Name) VALUES(1, 'Jack London');
INSERT INTO Authors(Id, Name) VALUES(2, 'Honore de Balzac');
INSERT INTO Authors(Id, Name) VALUES(3, 'Lion Feuchtwanger');
INSERT INTO Authors(Id, Name) VALUES(4, 'Emile Zola');
INSERT INTO Authors(Id, Name) VALUES(5, 'Truman Capote');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Books(Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
AuthorId INT, Title VARCHAR(100),
FOREIGN KEY(AuthorId) REFERENCES Authors(Id) ON DELETE CASCADE)
ENGINE=INNODB;

INSERT INTO Books(Id, AuthorId, Title) VALUES(1, 1, 'Call of the Wild');
INSERT INTO Books(Id, AuthorId, Title) VALUES(2, 1, 'Martin Eden');
INSERT INTO Books(Id, AuthorId, Title) VALUES(3, 2, 'Old Goriot');
INSERT INTO Books(Id, AuthorId, Title) VALUES(4, 2, 'Cousin Bette');
INSERT INTO Books(Id, AuthorId, Title) VALUES(5, 3, 'Jew Suess');
INSERT INTO Books(Id, AuthorId, Title) VALUES(6, 4, 'Nana');
INSERT INTO Books(Id, AuthorId, Title) VALUES(7, 4, 'The Belly of Paris');
INSERT INTO Books(Id, AuthorId, Title) VALUES(8, 5, 'In Cold blood');
INSERT INTO Books(Id, AuthorId, Title) VALUES(9, 5, 'Breakfast at Tiffany');

 

Mamy plik books.sql. Tworzy dwie tabele bazy danych, autorów i książek. Tabele są typu InnoDB. InnoDB bazy danych obsługują ograniczenia na klucz obcy i transakcje. Możemy umieścić ograniczenie na klucz obcy w kolumnie wartość AuthorId  tabeli Books. Możemy wypełnić tabele początkowymi danymi.

mysql> source books.sql
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
...

Możemy użyć polecenia source aby wykonać skrypt books.sql.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.