Inne działy

 

 

Pobieranie danych z MySqlDataReader

 

MySqlDataReader jest obiektem używanym do pobierania danych z bazy danych. Zapewnia szybki, dostęp tylko do przodu, tylko do odczytu wyników kwerendy. Jest najbardziej wydajnym sposobem pobierania danych z tabel.

 

using System;
using MySql.Data.MySqlClient;

public class Example
{

static void Main()
{
string cs = @"server=localhost;userid=user12;
password=34klq*;database=mydb";

MySqlConnection conn = null;
MySqlDataReader rdr = null;

try
{
conn = new MySqlConnection(cs);
conn.Open();

string stm = "SELECT * FROM Authors";
MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(stm, conn);
rdr = cmd.ExecuteReader();

while (rdr.Read())
{
Console.WriteLine(rdr.GetInt32(0) + ": "
+ rdr.GetString(1));
}

} catch (MySqlException ex)
{
Console.WriteLine("Error: {0}", ex.ToString());

} finally
{
if (rdr != null)
{
rdr.Close();
}

if (conn != null)
{
conn.Close();
}

}
}
}

 

Możemy uzyskać wszystkich autorów z tabeli Authors i wyświetlić ich na konsoli.

reader = cmd.ExecuteReader();
 
Aby utworzyć MySQLDataReader, musimy wywołać metodę ExecuteReader() obiektu MySqlCommand.

while (reader.Read())
{
    Console.WriteLine(reader.GetInt32(0) + ": "
        + reader.GetString(1));
}

Metoda Read() czyta dane do następnego rekordu. Zwraca wartość true, jeśli ma więcej wierszy; w przeciwnym przypadku zwraca false (FAŁSZ). Można pobrać wartość przy użyciu notacji indeksu tablicy lub szczególnych metod, co pozwala uzyskać dostęp do wartości kolumn w ich macierzystym typie danych. Ten ostatni jest bardziej wydajny.

if (rdr != null)
{
    rdr.Close();
}

Zawsze należy wywołać metodę Close() po zakończeniu czytania.

$ ./retrieve.exe
1: Jack London
2: Honore de Balzac
3: Lion Feuchtwanger
4: Emile Zola
5: Truman Capote
6: Trygve Gulbranssen

Powyżej wynik przykładu.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.