Inne działy

 

 

MySQL zmiana struktury tabeli ALTER TABLE

 Podsumowanie : W tym poradniku dowiesz się jak korzystać z MySQL ALTER TABLE instrukcji do zmiany struktury istniejących tabel.

Instrukcja MySQL ALTER TABLE  służy do zmiany struktury istniejących tabel. Możesz używać MySQL ALTER TABLE, aby dodać lub usunąć kolumny, zmienić typ danych kolumny, dodać klucz podstawowy, zmienić nazwę tabeli i wiele więcej. Poniżej przedstawiono składnię ALTER TABLE MySQL:

ALTER TABLE nazwa_tabeli  akcja1[, akcja2, ... ]

Następnym po ALTER TABLE słowem kluczowym jest nazwa tabeli, do której chcesz wprowadzić zmiany. Po nazwie tabeli jest działanie, ktróre chcesz zastosować do tabeli. Akcja to może być dodanie nowej kolumny, dodanie klucza podstawowego .... czy zmienić nazwę tabeli. MySQL pozwala na wykonywanie wielu czynności na raz, oddzielając je przecinkami.

Stwórzmy nową tabelę aby zobaczyć w praktyce działanie instrukcji ALTER TABLE. Zamierzamy utworzyć nową tabelę o nazwie zadania w naszej przykładowej bazie danych samochodyklasyczne w następujący sposób:

 

CREATE TABLE zadania (
id_zadania INT NOT NULL,
tytul VARCHAR(45) NULL,
data_poczatkowa DATETIME NULL,
data_koncowa DATETIME NULL,
opis VARCHAR(200) NULL,
PRIMARY KEY (id_zadania),
UNIQUE INDEX id_zadania_UNIQUE (id_zadania ASC)
);

 

Zmiana kolumny za pomocą wyrażenia ALTER TABLE

Używając polecenia ALTER TABLE  dodaj auto-increment do kolumny

Załóżmy, że chcemy aby kolumna id_zadania była zwiększana automatycznie o jeden, gdy wstawiamy nowe zadanie, musimy dodać auto-increment do kolumny.  Aby to osiągnąć, musimy użyć instrukcji MySQL ALTER TABLE aby zmienić identyfikator zadania kolumny, aby uczynić go aby przyrost automatycznie był powiększany o jeden w następujący sposób:

ALTER TABLE zadania
CHANGE COLUMN id_zadania id_zadania INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

 

Używając polecenia ALTER TABLE dodaj nową kolumnę do tabeli

Z powodu nowego wymogu, musimy dodać nową kolumnę o nazwie zadanie_kompletne,  w której będzie przechowywany procent wykonania dla każdego zadania w tabeli zadania. W tym przypadku możemy wykorzystać polecenie ALTER TABLE aby dodać nową kolumnę w następujący sposób:

ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadanie_kompletne DECIMAL(2,1) NULL
AFTER opis;

 

Używaj polecenia ALTER TABLE usuń kolumnę z tabeli

Powiedzmy, że nie chcemy już kolumny z opisem zadania, więc możemy tę kolumnę usunąć. Poniżej przykład jak usunąć kolumnę z tabeli:

ALTER TABLE zadania
DROP COLUMN opis;

 

Zmiana nazwy tabeli za pomocą instrukcji ALTER TABLE

Możemy użyć POLECENIA MySQL ALTER TABLE aby zmienić nazwę tabeli. Należy pamiętać, że przed zmianą nazwy tabeli należy wziąć poważnie pod uwagę, aby zobaczyć jej zależności od danych na poziomie aplikacji. Możemy zmienić nazwę naszej tabeli zadania w następujący sposób:

ALTER TABLE zadania
RENAME TO praca;

 

W tym kursie nauczysz się korzystać z polecenia MySQL ALTER TABLE aby zmienić istniejącą strukturę tabeli i jej nazwy.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.