Inne działy

 

 

Zarządzanie bazami danych w MySQL

 

Podsumowanie: W tym poradniku dowiesz się, jak zarządzać bazą danych w MySQL. Dowiesz się jak utworzyć nową bazę danych, wyświetlić listę wszystkich baz danych na serwerze baz danych MySQL i usuwać bazy danych z katalogu bazy danych.

Zacznijmy od stworzenia nowej bazy danych w MySQL.

 

Tworzenie bazy danych

Zanim zaczniemy pracować z danymi, należy utworzyć bazę danych. Baza danych jest kontenerem danych. Przechowuje kontakty, nazwy sprzedawcy lub klienta lub wszelkiego rodzaju dane jakie można wymyśleć. W MySQL baza danych to zbiór obiektów, które są używane do przechowywania i przetwarzania danych takich jak tabele, procedura przechowywana ... itd. Aby utworzyć bazę danych w MySQL, można użyć CREATE DATABASE w następujący sposób:

 CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy;

Omówmy bardziej szczegółowo polecenie CREATE DATABASE:

 

  • Za wyrażeniem CREATE DATABASE znajduje się nazwa bazy danych MySQL, którą chcesz utworzyć. Zaleca się, aby nazwa baza danych powinna być znacząca i wymowna.

 

  • IF NOT EXISTS jest to opcjonalna część wyrażenia. IF NOT EXISTS wyrażenie uniemożliwia powstaniu błędu jeśli istnieje baza danych o tej samej nazwie w katalogu bazy danych. Oczywiście nie można mieć dwóch baz o tej samej nazwie w tym samym katalogu bazy danych.


Na przykład, aby stworzyć bazę danych samochodyklasyczne, wystarczy wykonać instrukcję CREATE DATABASE w następujący sposób:

CREATE DATABASE samochodyklasyczne;

Po wykonaniu instrukcji, MySQL zwraca Ci wiadomość z powiadomieniem, że utworzona została nowa baza danych  pomyślnie lub nie.

 

Wyrażenie Showing Databases

Wyrażenie DATABASE SHOW pokazuje wszystkie bazy danych w serwerze bazy danych. Możesz używać DATABASE SHOW by sprawdzić czy baza danych została utworzona lub zobaczyć wszystkie bazy danych na serwerze bazy danych przed utworzeniem nowej bazy danych, na przykład:

SHOW DATABASES;

Na moim serwerze baz danych jest następujący wynik:

+-----------------------+
| Database |
+-----------------------+
| information_schema |
|samochodyklasyczne |
| mysql |
+-----------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

 

Wybór bazy danych do pracy

Przed rozpoczęciem pracy z bazą danych trzeba powiedzieć MySQL, z którą bazą danych chcesz pracować. MySQL wykorzystuje do tego celu polecenie USE, które pomogą Ci to zrobić.


USE nazwa_bazy;


Możesz wybrać naszą przykładową bazę danych przy użyciu instrukcji USE w następujący sposób:

USE samochodyklasyczne;


Od teraz wszystkie działania jakie wykonujesz wpłyną na aktualną bazę danych, takie jak kwerendy danych, tworzenie nowy tabeli.


Usuwanie bazy danych

Usunięcie danych oznacza usunięcie z bazy danych fizycznie. Wszystkie dane i związane z nimi obiekty w bazie danych są trwale usuwane i nie można tego cofnąć. Więc to jest bardzo ważne, aby wykonać to zapytanie z rozwagą. Aby usunąć bazę danych można użyć DROP DATABASE , który jest standardem SQL, jak również.
 
DROP DATABASE [IF EXISTS] nazwa_bazy;


Musisz określić nazwę bazy danych po wyrażeniu DROP DATABASE. Podobnie jak CREATE DATABASE, IF EXIST jest opcjonalną częścią aby uniemożliwić usunięcie bazy danych, która nie istnieje w katalogu bazy danych.
Jeśli chcesz ćwiczyć z wyrażeniem DROP DATABASE, można najpierw utworzyć nową tymczasową bazę danych, upewnij się, że jest tworzona i ją usuń. Kolejność zapytania SQL do wykonania tej czynności jest następująca:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS baza_tymcz;

SHOW DATABASES;

DROP DATABASE IF EXISTS baza_tymcz;


W tym tutorialu nauczysz się jak utworzyć nową bazę danych, usunąć istniejącą bazę danych, wybieranie bazy danych, z którą chcesz pracować i wyświetlać listę wszystkich baz danych w katalogu serwera baz danych.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.