Inne działy

 

 

Typy danych w MySQL

 

Podsumowanie: W tym poradniku dowiesz się różnych typach danych MySQL aby skutecznie je wykorzystywać w konstrukcji tabeli bazy danych.
Tabela bazy danych zawiera wiele kolumn o określonych typach danych, takich jak numeryczne lub łańcuchowe. MySQL zapewnia wiele bardziej konkretnych typów danych niż tylko "liczbowe" lub "tekstowe". Każdy typ danych w MySQL można określić za pomocą następujących cech:

 

  • Jakie wartości może reprezentować.
  • Ile miejsca zajmują i czy dane są stałej długości lub zmiennej długości.
  • Wartości typu danych mogą być indeksowane.
  • Jak MySQL porównywanie wartości różnego rodzaju danych.

 Numeryczne typy danych

Liczby są to wartości w rodzaju 32 czy 234.45. MySQL rozpoznaje liczby całkowite oraz liczby zmiennoprzecinkowe. Liczby całkowite mogą być podawane w postaci dziesiętnej lub szesnastkowej. Liczba całkowita składa się z ciągu cyfr. Liczba całkowita w formacie szesnastkowym rozpoczyna się od 0x i jednej lub więcej liczb szesnastkowych.

Liczba zmiennoprzecinkowa może składać się z ciągu liczb, kropki oddzielającej część dziesiętną i kolejnego ciągu liczb. Część całkowita lub ułamkowa może pozostać pusta, pod warunkiem, że obecna jest druga część.

Liczby mogą być poprzedzone znakiem minus (-), dla oznaczenia wartości ujemnych.

Poniższa tabela pokazuje zestawienie typów numerycznych w MySQL:

 

Dane liczbowe
Opis
TINYINT Bardzo mała liczba całkowita
SMALLINT Mała liczba całkowita
MEDIUMINT Średnich rozmiarów liczba całkowita
INT Standardowa liczba całkowita
BIGINT Wielka liczba całkowita
FLOAT Liczba zmiennoprzecinkowa
DOUBLE Podwójnych rozmiarów liczba zmiennoprzecinkowa
BIT Pole bit

 

Wartości łańcuchowe

Łańcuchy do dane typu tekstowego zazwyczaj o wartości typu "Adam Nowakowski" czy "Jadę na wycieczkę". Początek i koniec łańcucha można wskazać zarówno za pomocą pojedynczych, jak i podwójnych cudzysłowów.

Tabela poniżej pokazuje typy danych ciągów w MySQL:

 

Dane łańcuchowe
Opis
CHAR Stałej długości łańcuch znaków
VARCHAR Łańcuch znaków zmiennej długości
BINARY Stałej długości ciąg binarny
VARBINARY Zmiennej długości ciąg binarny
TINYBLOB Mały blob
MEDIUMBLOB Średni blob
LONGBLOB Duży blob
TINYTEXT Bardzo krótki łańcuch tekstu
TEXT Krótki łańcuch tekstu
MEDIUMTEXT Średnio długi łańcuch tekstu
LONGTEXT Długi łańcuch tekstu
ENUM Typ wyliczeniowy. Kolumnie może być przypisany jeden ze zdefiniowanych elementów typu wyliczeniowego
SET Zbiór, kolumnie może być przypisany jeden lub więcej elementów zbioru

 

 Typ danych typu Time i Date

Dla wartości związanych z czasem MySQL dostarcza typów do zapisywania dat (razem z godziną lub bez), czasu i znaczników czasu specjalnego typu pozwalającego sprawdzić, kiedy rekord był ostatnio modyfikowany. Dostępny jest również typ pozwalający zapisywać tylko rok, gdy nie jest potrzebna cała data.

Typy MySQL związane z datą i czasem zestawione zostały w tabeli poniżej:

 

Typy daty i czasu
Opis
DATE Data w formacie yyyy-mm-dd (rok,miesiąc,dzień)
TIME Czas w formacie "hh:mm:ss" (godziny,minuty,sekundy)
DATETIME Data i czas w formacie "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
TIMESTAMP Wartość znacznika czasu w formacie yyyymmddhhmmss
YEAR Rok w formacie yyyy

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.