Inne działy

 

 

Zarządzanie indeksami bazy danych w MySQL

W tym poradniku dowiesz się, jak pracować z indeksem bazy danych w MySQL. Dowiesz się, jak używać indeks bazy danych aby odpowiednio przyspieszyć pobieranie danych, i wyrażenia SQL, aby tworzyć lub usuwać indeks bazy danych.

Indeksy bazy danych pomagają przyspieszyć pobieranie danych z serwera bazy danych MySQL . Podczas pobierania danych z tabeli bazy danych, MySQL sprawdza najpierw, czy wskaźnik z tabeli istnieje. Jeśli tak będzie używać indeksu, aby wybrać dokładnie fizyczne odpowiadające im wiersze bez skanowania całej tabeli.

W ogóle, to sugeruje się, że należy utworzyć indeks na kolumnach, które zwykle są wykorzystywane podczas wyszukiwania, takie jak kolumny używane w złączeniach i sortowaniu. Zauważ, że wszystkie podstawowe klucze są w podstawowym indeksie tabeli bazy danych.

Dlaczego każda kolumna nie ma indeksu. Najważniejsze jest to, że budowa i utrzymanie indeksów tabeli wymaga czasu i miejsca na dysku. Ponadto, gdy wstawiasz  lub aktualizujesz czy usuwasz dane z tabeli, indeks musi zostać przebudowany i następuję spadek wydajności przy zmianie danych w tabeli.

 

Tworzenie indeksów

Zazwyczaj tworzymy indeks przy tworzeniu tabeli. Każda kolumna podczas tworzenia tabeli może być zadeklarowana jako PRIMARY KEY, KEY, UNIQUE lub INDEX aby mogła być automatycznie indeksowana przez MySQL. Dodatkowo, można dodać indeksy do tabel które zawierają dane. Instrukcja stworzenia indeksu w MySQL jest następująca:

CREATE [UNIQUE|FULLTEXT|SPATIAL] INDEX nazwa_indeksu
USING [BTREE | HASH | RTREE]
ON nazwa_tabeli (nazwa_kolumny [(długość)] [ASC | DESC],...)

Najpierw trzeba określić indeks na podstawie typów lub silnika bazy danych:

  • UNIQUE  oznacza dla MySQL, że ma utworzyć ograniczenie, że wszystkie wartości w indeksie muszą być różne.
  • FULLTEXT indeks jest obsługiwany tylko przez silnik MyISAM i jest akceptowany tylko dla kolumn, które mają typ danych CHAR, VARCHAR lub TEXT
  • SPATITAL to indeks przestrzenny  dla kolumny i dostępny w silniku MyISAM. Ponadto wartość kolumny nie może być NULL.

W naszej przykładowej bazie danych, można utworzyć indeks dla kolumny Stanowisko aby wykonać złączenie z tabelą biuro. Wyrażenie SQL, które tworzy indeks na następującą postać:

CREATE INDEX Stanowisko ON pracownicy(Stanowisko)

Usuwanie indeksów

Oprócz tworzenia indeksu, można także usunąć indeks za pomocą instrukcji DROP INDEX. Co ciekawe, polecenie DROP INDEX jest mapowane do ALTER TABLE. Oto składnia:

DROP INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli

Na przykład, jeśli chcesz usunąć indeksu Stanowisko który dodaliśmy do tabeli pracownicy , po prostu wykonaj następujące zapytanie:

DROP INDEX Stanowisko ON pracownicy

 

W tym kursie nauczysz się jak zarządzać indeksami w tabelach baz danych MySQL tworzeniem i usuwaniem indeksów.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.