Inne działy

 

 

Wybieranie danych poleceniem SELECT

Podsumowanie: W tym tutorialu dowiesz się jak używać MySQL SELECT do wybierania danych z tabel bazy danych.

 

Składnia polecenia SELECT

Aby pobrać dane z tabeli bazy danych MySQL trzeba użyć polecenia SELECT. Poniżej przedstawiono składnię polecenia SELECT MySQL:

SELECT nazwa_kolumny1, nazwa_kolumny2, ...
FROM tabela
[WHERE warunek]
[GROUP BY group]
[HAVING warunek]
[ORDER BY sortuj kolumnę]
[LIMITS limit];

 MySQL ma wiele opcjonalnych elementów, które możesz wykorzystać. Kolejność FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDERB BY i LIMIT muszą występować w kolejności jak powyżej.

Aby zaznaczyć wszystkie kolumny w tabeli można użyć gwiazdki (*) zamiast wymieniając wszystkie nazwy kolumn w instrukcji SELECT. Na przykład, jeśli potrzebujesz do kwerendy wszystkie kolumny z tabeli , można użyć następującego zapytania:

 SELECT * FROM pracownicy

MySQL polecenie SELECT pozwala także aby zobaczyć częściowe dane o tabeli wymieniając nazwy kolumn po słowie kluczowym SELECT. To się nazywa projekcja . Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić tylko imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika w tabeli pracownicy , można użyć następującego zapytania:

SELECT imie, nazwisko, stanowisko FROM pracownicy

 

Klauzula WHERE

Klauzula WHERE instrukcji SELECT MySQL pozwala na wybranie poszczególnych wierszy, które odpowiadają jej warunkom lub kryteriom wyszukiwania. Za pomocą klauzuli WHERE można filtrować rekordy według zadanych warunkach. Na przykład, można znaleźć prezesa firmy, korzystając z następującego zapytania:

SELECT imie, nazwisko, email
FROM pracownicy
WHERE stanowisko = "prezes"

 

Wyrażenie DISTINC

Z DISTINCT można wyeliminować duplikaty rekordów z SELECT. Na przykład, aby znaleźć ile tytuł pracy wszystkich pracowników w pracowników tabeli , należy użyć słowa kluczowego DISTINCT w instrukcji SELECT w następujący sposób:

SELECT DISTINC stanowisko FROM pracownicy;

 

Sortowanie wyników za pomocą ORDER BY

Klauzula ORDER BY umożliwia sortowanie zestawU wyników na jednej lub więcej kolumn w porządku rosnącym lub malejącym. Aby sortować wynik w porządku rosnącym należy użyć ASC a w porządku malejącym używasz słowa kluczowego DESC. Domyślnie ORDER BY będzie sortować wynik w porządku rosnącym. Na przykład, aby posortować nazwę pracujących po imieniu i tytule pracy , można wykonać następujące zapytanie:

SELECT Imie, Nazwisko, Stanowisko
FROM pracownicy
ORDER BY imie ASC, Stanowiso DESC;

W tym tutorialu nauczysz się podstawowych poleceń SELECT MySQL do pobierania danych z jednej tabeli bazy danych. Dowiesz się więcej o każdej z technik szczegółowo w kolejnych samouczkach.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.