Inne działy

 

 

MySQL eliminacja duplikatów wierszy DISTINC

Podsumowanie : W tym poradniku dowiesz się, jak korzystać z polecenia MySQL DISTINCT z wyrażeniem SELECT do eliminacji zduplikowanych rekordów w wybranym zbiorze wynikowym.

Czasami podczas pobierania danych z tabeli bazy danych, masz zduplikowane rekordy, które nie są oczekiwane. W celu usunięcia tych zduplikowanych rekordów, należy użyć słowa kluczowego DISTINCT wraz z SELECT.Składnia SQL DISTINCT jest następująca:

SELECT DISTINCT kolumny
FROM tabela
WHERE warunek

 Spróbujmy prostego przykładu użycia DISTINCT,  aby wybrać unikatowe nazwisko z tabeli pracownicy:

SELECT nazwisko
FROM pracownicy
ORDER BY  nazwisko

 Ponieważ w tabeli pracownicy mamy kilka rekordów pracowników o tym samym nazwisku tak więc mamy zduplikowane nazwiska w zestawie wyników. Tak więc zastosujmy słowo kluczowe DISTINCT w instrukcji SELECT w celu usunięcia tych duplikatów nazwisk.

SELECT DISTINCT nazwisko
FROM pracownicy
ORDER BY nazwisko

Jak widać w nowym zestawie wyników, powtarzające się rekordy są usunięte z listy, gdy używamy DISTINCT.

DISTINCT może być stosowany z więcej niż jedną kolumną. W tym przypadku połączenie wszystkich kolumn jest używane do określenia wyjątkowości rekordu w zestawie wyników. Na przykład, aby otrzymać wszystkie miasta klientów w tabeli klienci, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT DISTINCT miasto
FROM klienci

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.