Inne działy

 

 

MySQL pobieranie danych za pomocą operatora BETWEEN

 

Podsumowanie: W tym poradniku dowiesz się jak pobrać dane z tabel bazy danych, które jej wartości są w zakresie pomiędzy jedną wartością a drugą wartością za pomocą operatora BETWEEN .

 

Składnia operatora BETWEEN

Operator BETWEEN  pozwala na pobieranie wartości w określonym zakresie. BETWEEN musi być używane w klauzuli WHERE w instrukcji SQL SELECT. Poniżej przedstawiono składnię BETWEEN:

SELECT lista_kolumn
FROM nazwa_tabeli
WHERE kolumna_1 BETWEEN dolny_zakres AND górny_zakres

 

MySQL zwraca wszystkie rekordy, w których wartość kolumna_1  jest w zakresie pomiędzy dolny_zakres i górny_zakres. Kwerenda, która jest równoważna do operatora BETWEEN aby uzyskać ten sam rezultat jest następująca:

SELECT lista_kolumn
FROM nazwa_tabeli
WHERE kolumna_1 >= dolny_zakres AND kolumna_1 <= górny_zakres

Teraz dla nabrania wprawy w używaniu operatora BETWEEN kilka przykładów.

Załóżmy, że chcemy znaleźć wszystkie produkty, których cena jest w przedziale 90 pln i 100 pln, możemy wykonać następujące zapytanie w tym celu:

 

SELECT kod_produktu, nazwa_produktu, cena_zakupu
FROM produkty
WHERE cena_zakupu BETWEEN 90 AND 100
ORDER BY cena_zakupu DESC

 

Wynik eyjściowy zawiera wszystkie produkty w zakresie od 90 pln do 100 pln, a jeśli nie jest to produkt z ceną kupna pomiędzy 90 pln lub 100 pln, nie będzie dołączony do wyniku zapytania.

W celu znalezienia wszystkich rekordów, które nie są w danym przedziale należy użyć  operatora NOT BETWEEN. Aby znaleźć wszystkie produkty, które mają cenę spoza zakresu 20 i 100, możemy wysłać następujące zapytanie:

SELECT kod_produktu, nazwa_produktu, cena_zakupu
FROM produkty
WHERE cena_zakupu NOT BETWEEN 20 AND 100

Powyższe zapytanie jest równoważne następującej kwerendzie:

SELECT kod_produktu, nazwa_produktu, cena_zakupu
FROM produkty
WHERE cena_zakupu < 20 OR cena_zakupu > 100
ORDER BY cena_zakupu DESC

 

W tym tutorialu nauczysz jak używać operatora BETWEEN, aby wybrać dane z tabel bazy danych w podanym zakresie.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.